Kandidate za vpis za študijsko leto 2018/2019 vabimo na informativni dan, ki bo potekal v četrtek, 23. avgusta 2018, ob 16.00 na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje.

Trenutno potekajo prijavni roki za vpis v podiplomske študijske programe. MFDPŠ razpisuje dva magistrska študijska programa 2. stopnje Management znanja ter Vodenje in kakovost v izobraževanju ter doktorski študijski program 3. stopnje Management znanja. Prijavni rok za oba magistrska študijska programa poteka do 7. septembra 2018, za doktorski študijski program pa do 15. septembra 2018.

Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov Ekonomija v sodobni družbi ter Poslovanje v sodobni družbi bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Prijave za vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) ter za vzporedni študij in študij diplomantov na dodiplomskih študijskih programih bodo potekale od 1. do 17. septembra 2018.

Več informacij o prijavi in vpisu si lahko preberete tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si ali na telefonski številki 03 425 82 20.