Alumni in prijatelji MFDPŠ

Alumni in prijatelji MFDPŠ je mreža diplomantov, pa tudi študentov, sodelavcev fakultete, strokovnjakov iz gospodarstva in drugih partnerjev MFDPŠ. Temeljni namen mreženja je ustvarjati priložnosti za medsebojno strokovno in poslovno povezovanje, utrjevanje starih prijateljstev in vzpostavljanje novih z namenom spodbujanja profesionalne rasti posameznikov, razvoja fakultete v regiji in mednarodnem okolju.

Alumni in prijatelji MFDPŠ organizira različne dogodke, na katere vabi vse svoje člane. V preteklih letih je fakulteta organizirala vrst okroglih miz na aktualne teme, serijo diplomatskih večerov ter slovesnih podelitev diplomskih listin in pohval študentom in diplomantom MFDPŠ.

“MFDPŠ mi je dala trdne osnove in me usmerila v področja, ki me najbolj zanimajo hkrati pa je v meni krepila prezentacijske sposobnosti, Še pomembneje, v meni je vzbudila željo in veselje do nadaljnjega učenja na teh področjih. Menim, da je to ena izmed najpomembnejših stvari, ki ti jih lahko da fakulteta.“
Aljoša Ortl, samostojni analitik na Banki Slovenije
Skip to content