Međunarodni fakultet za
društvene i poslovne studije

(International School for Social and Business Studies- ISSBS) je samostalna visokoškolska ustanova. Fakultet je javno akreditovan u Nacionalnoj agenciji za kvalitet visokog školstva Republike Slovenije i dodeljuje javno važeće diplome.

Izvodimo studijske programe na sva tri nivoa studija (diplomski,magistarski, doktorski). Svi programi razvijeni su shodno bolonjskim smernicama i međunarodno su uporedivi.

ISSBS je, pored studijskih aktivnosti na sva tri nivoa studija, prepoznatljiv zbog svojih međunarodnih aktivnosti (međunarodne konferencije, međunarodno izdavaštvo, razmena inostranih profesora i studenata) te istraživačko-razvojnih aktivnosti. Na fakultetu predaju ugledni, eđunarodno referentni profesori, sa praktičnim iskustvima iz privrede, i zbog toga studijski programi nude teorijska znanja i praktično iskustvo.

Formular za kontakt

Molimo da nam ostavite svoje kontakt podatke kako bismo vas informisali o studijskim programima, događajima i novostima.

Kliknite ovde za više informacija o politici ISSBS-a u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

ISSBS ima sedište u Celju, četvrtom najvećem gradu u Sloveniji. Celje je danas razvojno, poslovno, ekonomsko, trgovačko, kulturno, obrazovno, administrativno, sportsko, zdravstveno, konferencijsko i turističko središte Savinjske regije, te jedan od najdinamičnijih i najbrže razvojnih slovenačkih gradova.

Studenti imaju sledeće mogućnosti smeštaja u Celju: Đački dom Celje ili privatni smeštaj u iznajmljenom stanu, hostelu ili centru/zavodu (npr.MCC Hostel, Hostel Sobe pod gradom).

Informativni dan

Da biste nas još bolje upoznali, pozivamo vas da pogledate video ovde ili možemo dogovoriti onlajn konsulatcije putem ZOOM video konferencijskog sistema, gde nam možete postaviti sva pitanja koja eventuelno imate. Također možete prisustvovati jednom od online informativnih dana, više informacija ovde.

Pogledajte video informativnog danaovde

Virtuelni sajam “Na koji ćeš faks?”: ovde

Diplomski studijski program 1. nivo

Na diplomskom nivou ISSBS se izvode dva studijska programa, tačnije univerzitetski studijski program
Ekonomija u savremenom društvu i visokoškolski stručni studijski program Poslovanje u savremenom društvu.

Veći broj slobodnih mesta raspisan je na univerzitetskom studijskom programu EKONOMIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU (UN), koji detaljnije predstavljamo u nastavku teksta:

STRUČNI NAZIV:
Diplomirani ekonomista (UN)

TRAJANJE STUDIJA:
3 godine

OBLAST STUDIJA
društvene nauke, ISCED 31,
KLASIUS-P-16 0388

NIVO OBRAZOVANJA
EOK: 6, EOVK:
Prvi stepen

UPISNA MESTA
Redovni: 12
Vanredni: 8

BROŠURA ZA PREZENTACIJU
Kliknite ovde za brošuru.

NAČIN STUDIIRANJA
Redovne i vanredne studije
Shodno međudržavnim ugovorom studenti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova,
Severne Makedonije i Crne Gore oslobođeni su plaćanja školarine za studiranje
na našem fakultetu te je za njih studiranje besplatano, ukoliko se upisuju na redovne studije.

PRAKSA
U 3. godini programa studenti mogu da izaberu i praksu kao izborni predmet i obave istu
u izabranoj firmi. Praksa traje 6 nedelja, fakultet pomaže u pronalaženju prakse,
ili je studenti pronađu sami.

NASTAVAK STUDIJA
Diplomci mogu nastaviti studije na 2. stepenu (stručni master), u skladu sa uslovima koje postavlja visokoškolska ustanova koja raspisuje studijski program

DIPLOMCI
Studijskog programa Ekonomija u savremenom društvu osposobljeni su za zahtevnija radna mesta koja zahtevaju ekonomske i poslovne veštine, kao i druge veštine važne za razumevanje i upravljanje makro i mikro ekonomske okoline. Diplomci su kvalifikovani da identifikuju, donose odluke i analitički rešavaju ekonomske i poslovne probleme, odnosno izazove.

VIŠE INFORMACIJA
Kliknite ovde za detaljnije informacije o studijskom programu.

Studije se u celini izvode na slovenačkom jeziku. Organizujemo besplatan kurs slovenačkog jezika za strane studente, sa kojim počinjemo posle upisa studenata u naš studijski program.

Studenti moraju do završetka studija položiti ispit iz slovenačkog jezika (osnovni nivo). Više informacija o mogućnostima polaganja ispita iz slovenačkog jezika kandidati mogu pročitati na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, gde se objavljuju informacije za strance.

Kandidati koji su osnovnu i/ili srednju školu završili u Sloveniji, ili dvojezičnu srednju školu u inostranstvu (drugi jezik slovenački) ne moraju polagati ispit iz slovenačkog jezika. Kandidati koji su diplomske studije završili u Sloveniji, takođe su oslobođeni polaganja ispita iz slovenačkog jezika.

“Fakultet mi je pružio mogućnost da pokažem svoj potencijal i da steknem potrebna znanja bez obzira na nivo znanja slovenačkog jezika. Studenti studiraju uz praksu i predavače sa visokim znanjem i iskustvom, koji dolaze iz različitih poslovnih okruženja i pripremaju nas na sve što nas očekuje na tržištu rada.”

– Jelena Žepinic, Ekonomska škola Bijeljina, Bosna i Hercegovina

Koje benefite pruža studiranje u sloveniji na ISSBS?

 • Drugačiji način studiranja, studijske obaveze su bolje raspoređene – Studijska godina traje od 1. oktobra do 30. septembra sledeće godine i podeljena je na tri semestra, što znači da studenti istovremeno slušaju dva, odnosno najviše tri predmeta. Svaki semestar traje deset nedelja, u okviru čega se izvode predavanja i vežbe. Nakon završetka pojedinog semestra sledi ispitni rok, a svi ispitni rokovi ponavljaju se još u jesenjem ispitnom roku. Od sredine jula do sredine augusta predviđen je period je studijskih praznika.

 • Preko tutora nudimo pomoć i podršku pri uključivanju u studiranje i život u Sloveniji.

 • Organizujemo besplatan kurs slovenačkog jezika za strane studente sa kojim počinjemo posle upisa studenata u naš studijski program.

 • Erasmus + studenti imaju mogućnost završetka dela studijskih obaveza ili prakse na partnerskom univerzitetu ili kompaniji u nekoj od zemalja Evropske unije, Lihtenštajnu, Norveškoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

 • Studentima ISSBS-a nudimo pristup udžbenicima u biblioteci fakulteta, a takođe nudimo i kupovinu knjiga po sniženoj ceni preko naše izdavačke kuće.

 • Subvencionisana ishrana tokom perioda studiranja – svi studenti imaju mogućnost subvencionisane cene za ishranu tokom studiranja. Država subvencioniše deo obroka u restoranima za svaki radni dan u mesecu. Subvenciju mogu koristiti redovni i vanredni studenti (ako nisu zaposleni ili ne traže posao). Iznos subvencije za obrok trenutno iznosi 3,86 €, a razliku do pune cene student plaća restoranu. Više informacija i listu restorana možete pronaći na linku ovde.

 • Subvencionisani prevoz – studenti imaju pravo na kupovinu subvencionisanih karata u javnom putničkom prevozu.

 • Mogućnost rada tokom studija – prilikom upisa studijskog programa studenti stiču pravo da rade preko studentskog servisa. Privremene i povremene radove preko studentskog servisa mogu obavljati i stranci koji svoje studijske obaveze ispunjavaju u Sloveniji, te imaju otvoren bankovni račun u R. Sloveniji.

Prijava i upis u studijski program

Za upis u studijski program kandidati moraju da imaju završen četverogodišnji srednjoškolski program.
Prijemni ispiti nisu potrebni.

Sve dodatne informacije o raspisanim programima, uslovima upisa i raspisanim mestima nalaze se u Pozivu za upis.

PRIJAVA za upis vrši se preko državnog onlajn portala eVŠ na linku:
http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Drugi period prijave traje od 1. avgusta 2024. do 23. avgusta 2024. godine.

Kandidati podnose prijavu i svu prateću dokumentaciju elektronskim putem najkasnije do isteka roka za prijavu.

Ukoliko je kandidatima potrebna pomoć oko popunjavanja prijave, mogu pisati na referat@issbs.si ili nas pozvati
na tel. broj +368 3 425 82 40. Takođe postoji mogućnost organizovanja onlajn pomoći, preko ZOOM video
konferencijskog sistema.

“Odluka da studiram na ISSBS se pokazala i više nego ispravnom. Kao stranac sam dobila najveću podršku i potporu koja mi je otvorila vrata za lični rast i otkriće mojih sposobnosti.”

– Ilda Ðogić, Srednja zubotehnićka škola Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Pomoć u vezi sa procesom prijave možete pronaći i u video sadržaju u nastavku:

VIDEO: korak po korak: Kako popuniti prijavu za studijske programe 1. ciklusa:

Izbor Poziva za upis i vrste prijava
eVS Enrolment application: Selection of Call for enrolment and Type of application

Izbor Poziva za upis i vrste prijava
eVS Enrolment application: Selection of Call for enrolment and Type of application

Izbor Poziva za upis i vrste prijava
eVS Enrolment application: Selection of Call for enrolment and Type of application

Izbor Poziva za upis i vrste prijava
eVS Enrolment application: Selection of Call for enrolment and Type of application

Izbor Poziva za upis i vrste prijava
eVS Enrolment application: Selection of Call for enrolment and Type of application

Dodavanje dodatnih dokumenata za vreme popunjavanja prijave za upis

Dodavanje dodatnih dokumenata naknadno, kada je prijava za upis već bila elektronski predata i poslata

Izbor Poziva za upis i vrste prijava
eVS Enrolment application: Selection of Call for enrolment and Type of application

Kandidati sa inostranim svedočanstvom o završenoj srednjoj školi moraju da završe i proces PRIZNAVANJA STRANOG OBRAZOVANJA. Postupak sprovodi fakultet. Za kandidate sa inostranim uverenjem o obrazovanju, kao zahtev za priznavanje stranog obrazovanja smatra se i popunjen elektronski obrazac za prijavu studija popunjen u eVŠ na onlajn portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Sve potrebne dokaze budući studenti dostavljaju elektronskim putem preko eVŠ portala u obliku skeniranog fajla ili fotografija originalnih potvrda i drugih dokumenata.

Do isteka roka za prijavu, kandidati sa inostranim svedočanstvom o završenoj srednjoj školi moraju putem eVŠ portala elektronski priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • Fotografija dokumenta ili skenirani dokument o završenom školovanju u inostranstvu – svedočanstvo o završenoj

  srednjoj školi, koje Fakultet razmatra u procesu same prijave/upisa

 • Fotografija potvrda ili skenirane potvrde o sadržaju i trajanju obrazovanja i završenim obavezama tokom obrazovanja

  (npr. svedočanstvo odnosno potvrda za sve četiri godine četvorogodišnje srednje škole)

 • Fotografija prevoda ili skeniran prevod svedočanstva ( iz srednje škole) na slovenački ili engleski jezik. Ako dokument nije na slovenačkom, hrvatskom, bosanskom, srpskom ili engleskom jeziku ili je napisan ćirilicom, dovoljna je kopija prevoda sudskog tumača.

 • Fotografija prevoda ili skeniran prevod uverenja o sadržaju i trajanju školovanja i završenim obavezama u toku školovanja (srednjoškolska uverenja) na slovenački ili engleski jezik. Ako dokument nije na slovenačkom, hrvatskom, bosanskom, srpskom ili engleskom jeziku ili je pisan na ćirilici, dovoljna je kopija prevoda sudskog tumača.

 • Sken ili fotografija hronološkog opisa celokupnog obrazovanja. Opis mora biti svojeručno potpisan (kandidat lično potpisuje)

 • Sken ili fotografija ličnog dokumenta:

  1. Državljani EU: lična karta ili pasoš (stranica sa ličnim podacima),
  2. Strani državljani zemalja koje nisu članice EU: pasoš (stranica s ličnim podacima).

Posle završetka izbornog postupka, svaki prijavljeni kandidat će biti obavešten o rezultatima izbornog postupka.

Za dodatne informacije o studiranju, načinu prijave i upisu, na raspolaganju smo vam telefonskim putem na br. +368 3 425 82 20 i na elektronskoj adresi referat@issbs.si. Takođe je moguće dogovoriti Zoom sastanak. Možete nas pratiti i na:

Facebook · Instagram · YouTube · Tik Tok

Skip to content