Študij Ekonomije v sodobni družbi daje interdisciplinarno znanje z ekonomskih in drugih področij. Študentu širi obzorje in pripravi dobre temelje za kariero ter uspeh v stroki. Izbira, kje to pridobljeno znanje in praktične izkušnje unovči, je njegova.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi študij Ekonomije v sodobni družbi?

  • sodobno in uporabno znanje ekonomske stroke
  • vključevanje gostov iz prakse
  • možnost 6 tedenske prakse v podjetjih in drugih organizacijah
  • študij podprt z mednarodno dimenzijo
  • možnost študija ali prakse v tujini
  • učenje podprto z e-okoljem

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.
quote sign white
"Veliko mladih si želi ustvariti lastno podjetje, pa ne ve kako. Na MFDPŠ vam pomagamo do zastavljenega cilja. Jaz študente naučim kako oblikovati prodajno ceno in hkrati poskrbeti, da se ustvari tudi dobiček."
Hana Fideršek,
prejemnica kristalnega celjskega grba za študijske dosežke,
računovodja v Eko Line Trade d.o.o.

Alumni o nas


Pregled programa

Ekonomija v sodobni družbi je triletni univerzitetni program, v katerega se lahko vpišejo tisti, ki so zaključili srednjo šolo s splošno maturo ali s poklicno maturo in opravili izpit iz enega od predmetov splošne mature. Študijsko leto je razdeljeno v trimestre, v vsakem od njih pa študent opravlja 2 do 3 predmete. Prva dva letnika sestavljajo obvezni predmeti, v tretjem letniku pa študent lahko izbira med naborom izbirnih predmetov. Diplomsko delo je eden od izbirnih predmetov.

Strokovni naslov:Diplomirana ekonomistka (UN) / Diplomirani ekonomist (UN)
Trajanje študija:3 leta
Študijsko področje:družbene vede, ISCED 31, KLASIUS-P-16 0388
 Raven izobrazbe:SOK: 7, EOK: 6, EOVK: Prva stopnja
Način študija:Redni in izredni študij
Vpisna mesta:Redni: 51
Izredni: 27
Šolnina:Redni: ni šolnine, brezplačni študij tudi za zaposlene ne glede na starost
Izredni: 2.350 EUR/letnik (3 obroki)
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za predstavitveno brošuro.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

Študij s podporo e-okolja

Vsi predmeti so podprti z e-učilnico, v kateri so študentu na voljo študijska gradiva kot npr. drsnice, besedila in različni multimedijski materiali. V e-učilnici se lahko izvajajo tudi aktivnosti, ki študentom omogočajo udeležbo v forumih in online predavanjih, komunikacijo z učitelji in drugimi študenti, sprotno oddajanje nalog, preverjanje znanja z reševanjem kvizov, samostojno učenje ipd.

Praktično orientiran študij ekonomije

Fakulteta izpostavlja pomen praktičnega znanja ter izkušenj, ki jih lahko študenti pridobijo v stiku s podjetniki, direktorji podjetij in javnih zavodov, predstavniki organov javne uprave ipd. V izvedbo predmetov vključujemo domače in tuje goste iz prakse, organiziramo strokovne ekskurzije v vodilna podjetja v regiji, izvajamo manjše študentske projekte, ki potekajo pod okriljem lokalnih podjetij in v okviru katerih študenti z izvirnimi idejami pomagajo podjetnikom pri reševanju raznolikih poslovnih izzivov, organiziramo pa tudi večtedensko strokovno prakso oz. usposabljanje pri delodajalcih, ki študentom omogoča odlično izhodišče za zaposlitev.

Gostovanje vodilnih strokovnjakov iz prakse

Ekonomski trendi se nenehno spreminjajo, zato študentom omogočimo stik z vodilnimi strokovnjaki, ki so dnevno v stiku z realnim ekonomskim dogajanjem.

Mag. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, in mnogi drugi, študentom vsako leto predstavi najnovejše podatke o slovenskem gospodarstvu in izzive za ekonomsko politiko. Njegova predavanja so realistična, odkrita in tudi kritična ter študente spodbudijo k diskusiji in vprašanjem.

Pomembni datumi

Avgust
Drugi prijavni rok
21. 8. - 27. 8. 2024
Avgust
Informativni dan
20. 8. 2024 ob 16.00, ZOOM

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti dodiplomskega študijskega programa Ekonomija v sodobni družbi lahko zasedajo delovna mesta, na katerih je potrebno ekonomsko, poslovno in drugo znanje, pomembno za razumevanje delovanja gospodarstva, poslovnih okolij ter obvladovanje poslovnih procesov in funkcij kot npr. kadrovske, finančne, nabavne, prodajne, trženjske, računovodske ipd.

Pridobljeno strokovno znanje omogoča zaposlitev v gospodarskem in negospodarskem sektorju, državni upravi ali različnih nepridobitnih organizacijah in v javnem sektorju.

V znanju je moč.

FRANCIS BACON

Povezani z gospodarstvom

Študenti imajo možnost sodelovati z več kot 150 podjetji v regiji. Povezanost z delom v gospodarstvu intenzivno vključujemo v študijski proces.

 

+drugi

Povezani z gospodarstvom

Sodelovanje z Mednarodno fakulteto temelji na podpori njene internacionalizacije konkretno mednarodne znanstvene konference MakeLearn in mobilnosti učiteljev.

mag. David Kastelic,
Predsednik uprave Zavarovalnice Sava

quote sign white
"Šola in šport - s trudom je oboje izvedljivo."
Žiga Mlakar, diplomant in slovenski rokometni reprezentant ter rokometaš kluba Celje Pivovarna Laško
Ekonomija v sodobni družbi (UN)

Zanimivi in karierno usmerjeni predmeti

Študij Ekonomije v sodobni družbi prinaša zanimive obvezne predmete, študentu pa tudi omogoča, da po lastni želji izbere kar 6 izbirnih predmetov.

1. letnik

Ekonomija
Management in organizacija
Marketing
Ekonomika podjetja
Gospodarsko pravo
Poslovno komuniciranje
Poslovna matematika
Poslovna angleščina 1
Veščine 1

2. letnik

Poslovne finance
Podjetništvo
Računovodstvo
Statistika v praksi
Management človeških virov
Spletni marketing
Poslovna informatika
Poslovna angleščina 2
Kriptovalute

3. letnik

Ekonomska politika
Poslovna inteligenca
Poslovna forenzika
Zaposlitvene veščine
6 x Izbirni predmet

Izbirni predmeti

Umetna inteligenca v poslovanju
Poslovna forenzika
Strokovna praksa
Diplomsko delo
E-poslovanje
Multimedija in dizajn v poslovanju
Osnove managementa blagovnih znamk
Študije poslovnih primerov
Krizni management
Bančništvo in zavarovalništvo
Poslovodno računovodstvo
Trajnostni management v turizmu
Družbena odgovornost in prostovoljstvo
Poslovna angleščina 3
ter drugi izbirni predmeti
“Mednarodne izmenjave in možnost študija v tujem jeziku mi omogočajo delo tudi v tujini.“
Alin Anaija, diplomantka

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere s študijem v Celju.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri, kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več
Skip to content