Vse o prijavi in vpisu (dodiplomski študij)

Razpisujemo dva dodiplomska študijska programa 1. stopnje:

  • Visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi
  • Univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi

Postopek prijave in vpisa je opredeljen v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe:

Prijavi se tukaj

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Kandidat odda eno prijavo in se lahko prijavi:

  • s kvalificiranim potrdilom (kandidat natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do roka določenega z razpisom za vpis. S priporočeno pošto posreduje morebitne priloge na naslov, določen z razpisom za vpis) ali
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila oz. z uporabniškim imenom in geslom (kandidat mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka določenega spodaj, ga natisniti, podpisati in ga z morebitnimi prilogami, priporočeno poslati največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ na naslov, določen z razpisom za vpis).

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro.

  • t: 080 2002
  • e: ekc@gov.si

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

Prijavni roki

Vpis v 1. letnik

1. prijavni rok
od 6. 2. do 30. 3. 2018
2. prijavni rok
od 22. do 29. 8. 2018
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest
od 26. do 27. 9. 2018

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku. Kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, a se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, prav tako lahko oddajo Drugo prijavo za vpis. Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 17. 8. 2018.

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:
  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) ter za vzporedni študij in študij diplomantov

1. prijavni rok
od 1. do 17. 9. 2018

Vpis za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane nečlanic EU)

1. prijavni rok
od 6. 2. do 1. 8. 2018
2. prijavni rok
od 22. do 29. 8. 2018

Pomembne informacije glede vpisa Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev (državljane nečlanic EU).