Razpisujemo dva dodiplomska študijska programa 1. stopnje:

Kliknite spodaj za razpis.

Prijavi se tukaj

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Kandidat odda eno prijavo in se lahko prijavi:

 • s kvalificiranim potrdilom ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS. Vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave med delavniki 8. in 22. uro.

 • t: 080 2002
 • e: ekc@gov.si

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

Prijavni roki

Vpis v 1. letnik za Slovence in državljane držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva

1. prijavni rok
20. 2. - 20. 3. 2024
2. prijavni rok
21. 8. - 27. 8. 2024
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest oz. 3. prijavni rok
25. 9. - 26. 9. 2024 do 10. ure

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8.

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:
 • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku.
 • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
 • Kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem ali drugem roku.
 • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) in za vzporedni študij

Prijavni rok
1. 9. - 16. 9. 2024

Prehodi med študijskimi programi so mogoči v skladu z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijski programi, akreditiranim študijskim programom ter Statutom MFDPŠ. Prehod je vpis:

 • v drugi ali višji letnik visokošolskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem programu in nadaljevanje študija po drugem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov program na isti stopnji;
 • vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega programa prve stopnje.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega programa.

Več informacij je dosegljivih v razpisu za vpis.

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU

1. prijavni rok
20. 2. - 31. 5. 2024
2. prijavni rok
1. 8. - 23. 8. 2024

Pomembne informacije glede vpisa tujcev iz držav nečlanic EU: kliknite tukaj.

Skip to content