Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Študenti, ki se prijavijo na mobilnost in jim je ta odborena, lahko:

  • del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
  • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
  • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
  • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
  • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Posebna obravnava in podpora udeležencem mobilnosti s posebnimi potrebami

Študenti iz okolij z manj možnostmi

Skip to content