V okviru programa Erasmus+ lahko v tujini opravljate tudi prakso oz. praktično usposabljanje, ki ga izvedete  v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi programa. Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami. S tovrstno mobilnostjo študentje spoznajo zahteve na evropskem trgu dela, razvijejo svoje delovne izkušnje, jezikovno znanje in poznavanje drugih kultur ter gradijo mednarodno skupnost strokovnjakov svojega področja. Praksa lahko traja najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev. Zanimiva je predvsem za študente tistih študijskih programov, ki imate učno enoto v svojem predmetniku in na ta način opravite del svojih študijskih obveznosti.

  • Evropska komisija sofinancira projekt Story (krepitev mednarodnih izobraževalnih priložnosti za mladino), ki vodi mreža Erasmus Student Network (ESN) v okviru Erasmus+ centraliziranih akcij, katerih namen je izboljšati dostopnost in kakovost mednarodnih pripravništev in povečati ozaveščenost o obstoju takih priložnostih za mlade.V okviru projekta Story ESN razvija spletno platformo (erasmusintern.org), ki ponuja možnosti mobilnosti za prakso v tujini. Več na povezavi.

Erasmus Intern

Iščeš priložnosti za prakso v tujini? Obstaja več spletnih strani, ki lahko ti pomagajo. Klikni na logotipe spodaj.

praxisleo-net europe_internship