Posebna obravnava in podpora udeležencem mobilnosti s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Študenti, mladi diplomanti in sodelavci MFDPŠ s posebnimi potrebami lahko za več informacij o možnostih izvedbe mobilnosti kontaktirajo koordinatorko mobilnosti Barbaro Jurgec na e-poštnem naslovu: barbara.jurgec@mfdps.si