Posebna obravnava in podpora udeležencem mobilnosti s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Udeležence Erasmus+ mobilnosti pozivamo k oddaji vloge za dodelitev dodatnih sredstev, ki je dostopna na spodnji povezavi:
Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

Študenti, mladi diplomanti in sodelavci MFDPŠ s posebnimi potrebami lahko za več informacij o možnostih izvedbe mobilnosti kontaktirajo koordinatorko mobilnosti Barbaro Jurgec na e-poštnem naslovu: barbara.jurgec@mfdps.si

 

Skip to content