Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša 200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

Študenti za več informacij o možnostih pridobitve dodatka k Erasmus štipendiji kontaktirajo koordinatorko mobilnosti Barbaro Jurgec na e-poštnem naslovu: barbara.jurgec@mfdps.si

 

 

Skip to content