Na tem mestu so objavljeni datumi informativnih dni Mednarodne fakultete
za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7.

Februar 2021
12. in 13. 2. 2021