Magistrski študijski program Management znanja je aplikativen, moderen, multidisciplinaren in mednarodno primerljiv program, ki študente usposobi za vodstvena in druga odgovorna delovna mesta v javnem ali zasebnem sektorju, v pridobitni ali nepridobitni dejavnosti. Študij jim omogoči nadaljevanje kariere v dejavnostih, v katerih je znanje in njegovo upravljanje ključni dejavnik načrtovanja, delovanja, odločanja in komuniciranja z notranjimi in zunanjimi deležniki.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi magistrski študij Managementa znanja?

  • vsebinsko edinstven študijski program v Sloveniji, ki zagotavlja sodobno teoretsko kot tudi praktično znanje s in za področja vodenja podjetij, organizacij, zavodov in institucij,
  • študij prilagojen zaposlenim (predavanja od 16.30 ure dalje 2-3x na teden ali ob sobotah dopoldne),
  • učenje, podprto z e-okoljem,
  • brezplačni študij ne glede na starost in zaposlitev.

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.
quote sign white
"Na magistrskem študiju Managementa znanja sem pridobil koristna znanja in povezave z dostopnimi predavatelji s katerimi sodelujemo tudi po zaključku študija."
Miloš Šinkovec, diplomant
Seti d.o.o.

Pregled programa

Management znanja je dvoletni magistrski program, v katerega se lahko vpišejo diplomanti dodiplomskih študijskih programov. Prvi letnik programa sestavljajo obvezni vsebinski predmeti ter predmet kvantitativne raziskovalne metodologije, v drugem letniku študent izbira med naborom izbirnih predmetov, spisati pa mora tudi magistrsko nalogo in opraviti magistrski seminar. Študijsko leto je razdeljeno v trimestre, v vsakem od njih pa študent opravlja 2 do 3 predmete.

Strokovni naslov:Magistrica managementa / Magister managementa
Trajanje študija:2 leti
Študijsko področje:poslovne in upravne vede, ISCED 34, KLASIUS-P-16 0488
Raven izobrazbe:SOK: 8, EOK: 7, EOVK: Druga stopnja
Način študija:Redni in izredni študij
Vpisna mesta:Redni: 70, Izredni: 22
Šolnina:Redni: ni šolnine, brezplačni študij tudi za zaposlene ne glede na starost
Izredni: 2.700 EUR/letnik (3 obroki)
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za predstavitveno brošuro.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

Pomembni datumi

Avgust
Prvi prijavni rok
Do 30. 8.
Avgust
Online informativni dan
20. 8. ob 16.00

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti študijskega programa MZ so usposobljeni za odgovorna delovna mesta v javnem in zasebnem sektorju, v pridobitni in nepridobitni dejavnosti, kjer sta znanje in njegovo upravljanje osrednji dejavnik odločanja, delovanja in komuniciranja z različnimi notranjimi in zunanjimi javnostmi. Pridobljene kompetence omogočajo delovna mesta na področju vodenja oziroma poslovodenja ter odgovorna strokovna delovna mesta v vseh poslovnih oziroma organizacijskih funkcijah podjetij in drugih organizacij.

A person who graduated yesterday and stops studying today is uneducated tomorrow.

Anonymus
quote sign white
Pri delu s študenti vedno težim k temu, da podajam znanje, ki je vsestransko koristno tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju."
prof. dr. Kristijan Breznik, prodekan

Zanimivi in uporabni predmeti

Študijski program študentom omogoča znanje načrtovanja, razporejanja dela in sprejemanja odločitev pri poslovanju in njegovem upravljanju. Program spodbuja spretnosti sodelovalnega in timskega pristopa k delu. Pridobljeno znanje sloni na razumevanju in uporabi sistemov managementa znanja, poznavanju značilnosti organizacije, metodah in orodjih za analizo organizacij in zunanjega okolja, uporabi ustreznih informacijskih orodij za izvedbo tržnih analiz, analizi kadrovskega okolja, uporabi kompleksnejših raziskovalnih metod itd.

1. letnik

Management in teorija organizacij
Management človeškega kapitala
Globalna ekonomija in poslovanje
Pravo v managementu
Sistemi managementa znanja

Družba znanja
Kvantitativne raziskovalne metode v družboslovju

 

2. letnik

Analiza socialnih in ekonomskih omrežij
Izbirna učna enota 1
Izbirna učna enota 2
Izbirna učna enota 3

Izbirna učna enota 4
Kvalitativne raziskovalne metode in magistrski seminar
Magistrska naloga

Izbirne učne enote

Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje
Management kakovosti izobraževanja
Svetovanje managementu in krizni management
Management visokega šolstva
Raziskovanje vedenja potrošnikov
Management e-poslovanja
Strateški marketing
Obvladovanje konfliktov in pogajalske veščine
Delovno pravo
Mednarodne finance
Management blagovnih znamk in globalni trgi
Ekonomska diplomacija
Učenje v praksi
"Fakulteta je okrepila moje zanimanje za vse kar je povezano z znanjem, in vzpodbudila tisto najpomembnejše - osebnostni razvoj."
Svetlana Lazović, diplomantka in licencirana trenerka ter vodja Brainobrain Celje

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več
Skip to content