Na fakulteti deluje sedem organov, ki imajo različne odgovornosti in pristojnosti, ki so navedene v nadaljevanju.

Skip to content