MFDPŠ razpisuje:

Dodiplomska študijska programa 1. stopnje:

  • Visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi
  • Univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi
Vse o prijavi in vpisu na dodiplomska študijska programa 1. stopnje

Podiplomska študijska programa 2. stopnje:

  • Management znanja
  • Vodenje in kakovost v izobraževanju
Vse o prijavi in vpisu na podiplomska študijska programa 2. stopnje

Podiplomski študijski program 3. stopnje:

  • Management znanja
Vse o prijavi in vpisu na podiplomski študijski program 3. stopnje
Skip to content