Vodenje in kakovost v izobraževanju (MAG)

Magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju študente usposablja za odgovorna delovna mesta v izobraževanju in drugih sorodnih področjih, pri katerih sta vodenje in kakovost ključnega pomena na ravni posameznika, organizacije in izobraževalnega sistema.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi študij Vodenja in kakovosti v izobraževanju

  • praktično znanje, usmerjeno v delovanje izobraževalnih organizacij
  • z dvema popoldnevoma predavanj mesečno je izvedba prilagojena zaposlenim
  • polovica kontaktnih ur izvedena kot študij na daljavo
  • povezava teorije in prakse
  • učenje podprto z e-okoljem
  • mednarodna dimenzija

 

quote sign white
"Zelo sem navdušena nad pristopom, podajanjem znanja, saj resnično omogoča nadgradnjo in praktično uporabo naučenega v lastni praksi."
Diana Šumenjak, študentka programa Vodenje in kakovost v izobraževanju
ravnateljica Vrtca Jarše

Pregled programa

Vodenje in kakovost v izobraževanju je enoletni magistrski program, v katerega se lahko vpišejo diplomanti dodiplomskih študijskih programov. Pogoji vpisa so podrobneje opisani v vsakoletnem razpisu za vpis. Programa sestavljajo trije obvezni predmeti, v naboru izbirnih predmetov študent izbere še tri izbirne predmete, spisati mora tudi magistrsko nalogo. Predmeti se izvajajo zaporedoma, od meseca oktobra do meseca maja, v drugi polovici akademskega leta lahko študent že pristopi k pisanju magistrske naloge.

Strokovni naziv: Magistrica managementa izobraževanja / Magister managementa izobraževanja
Trajanje študija: 1 leto
Način študija: izredni študij
Vpisna mesta: Izredni: 30
Šolnina:  2.500 EUR (preverite možnost popustov)
Predstavitvena brošura: Tukaj si prenesite predstavitveno brošuro.

Pomembni datumi

Marec
Informativni dan
20. 3. 2018
Junij
informativni dan
5. 6. 2018
April - september
1. prijavni rok
1. 4. - 7. 9. 2018

SI ZAMUDIL INFO DNEVE IN ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Sporočite svoj email in prejeli boste naš klic. Odgovorili vam bomo na vprašanja, ali se dogovorili za vaš obisk.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju so usposobljeni za vodilna in druga odgovorna delovna mesta v vrtcih, šolah in visokem šolstvu ter na različnih ravneh izobraževalnega sistema. S študijem si pridobijo tudi znanje za delovna mesta v pridobitni in nepridobitni dejavnosti, kjer sta izobraževanje, znanje in njegovo upravljanje osrednji dejavnik delovanja. Pridobijo kompetence s področja vodenja, kakovosti, znanja in učenja.

Učenje je luč.

Japonski pregovor
“Novo znjanje mi je dalo pogum in večjo samozavest za vključitev v mednarodne projekte.“
Biserka Plahuta, diplomantka VKI
svetovalka na Ljudski univerzi Velenje
quote sign white
“V predavalnici skozi svoje dolgoletne izkušnje v izobraževanju in praktične primere podajam znanje, da bodo bodoči magistri lahko v največji meri izboljšali kakovost vrtca, šole in ostalih izobraževalnih institucij, v katerih delujejo.“
izr. prof. dr. Andrej Koren
nekdanji ravnatelj in direktor Šole za ravnatelje

Zanimivi in uporabni predmeti

Magistrski študijski program, ki študentom omogoča spoznavanje teorij vodenja, organizacij in kakovosti ter njihove uporabe v praksi v izobraževalnih in sorodnih organizacij. Študenti se spoznavajo z vlogo managerja kot pedagoškega in poslovnega vodje. Pridobijo znanje, povezano z učenjem na vseh ravneh organizacije, profesionalnim razvojem zaposlenih in sodelovanjem z okoljem.

Management in teorija izobraževalnih organizacij
Management kakovosti izobraževanja
Izbirna učna enota 1
Izbirna učna enota 2
Izbirna učna enota 3
Raziskovalne metode v izobraževanju
Magistrska naloga

Izbirne učne enote

Management in vodenje v izobraževanju
Evalvacijske študije in kazalniki
Informacijski sistemi izobraževanja
Kakovost visokega šolstva
Management ustvarjalnosti in inoviranja
Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje
Management medgeneracijskega učenja
Management visokošolskih organizacij
Projektna naloga
Učenje v praksi
Vodenje za učenje
Management visokega šolstva
Financirnaje visokega šolstva
Management e-izobraževanja
Izobraževalne politike
Globalno izobraževanje
Teorija in praksa evalvacij v izobraževanju
Management kadrov v izobraževanju in drugi

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več