Magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju usposablja študente za delo na področju vodenja in kakovosti v izobraževanju. Namenjen je učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem v izobraževanju ter tudi tistim, ki se z izobraževanjem, usposabljanjem, kakovostjo in vodenjem srečujejo na drugih področjih.

Enoletni študijski program se izvaja v celoti na daljavo, z organiziranimi in individualnimi aktivnostmi študenta.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi študij Vodenja in kakovosti v izobraževanju

  • praktično znanje, usmerjeno v delovanje izobraževalnih organizacij
  • povezava teorije in prakse
  • učenje podprto z e-okoljem
  • izvedba na daljavo, z organiziranimi in individualnimi aktivnostmi študenta
  • mednarodna dimenzija

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.
quote sign white
"Sodobno naravnan program, izvrstni predavatelji, aktualne vsebine, sodobne oblike in metode dela in fleksibilnost so področja, ki so me prepričala, da sem z veseljem obiskoval predavanja."
Ladislav Pepelnik,
ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše

Pregled programa

Vodenje in kakovost v izobraževanju je enoletni magistrski program, v katerega se lahko vpišejo diplomanti dodiplomskih študijskih programov. Program sestavljajo trije obvezni predmeti, v naboru izbirnih predmetov študent izbere še tri izbirne predmete, spisati mora tudi magistrsko nalogo, katere temo študent navezuje na področje svojega dela na vseh ravneh izobraževanja. Predmeti se izvajajo zaporedoma, od meseca oktobra do meseca maja, v drugi polovici akademskega leta lahko študent že pristopi k pisanju magistrske naloge.

Študenti pridobijo znanje s področij organizacij v izobraževanju, ravnateljevanja, učenja in poučevanja, zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti. Spoznajo mednarodne trende v izobraževanju ter občutljivost njihovega prenosa v nacionalne šolske politike.

Strokovni naslov:Magistrica managementa izobraževanja / Magister managementa izobraževanja
Trajanje študija:1 leto
Študijsko področje:poslovne in upravne vede, ISCED 34, KLASIUS-P-16 0488
Raven izobrazbe:SOK: 8, EOK: 7, EOVK: Druga stopnja
Način študija:Izredni študij
Kraj študija:Študij na daljavo
Vpisna mesta:40
Šolnina:2.500 EUR -> 20% popust: 2.000 EUR; za tiste študente, ki z vpisom ne pridobijo višje ravni izobrazbe -> 1.500 EUR; 3 obroki
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za brošuro programa.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

 

Pomembni datumi

Avgust
Prvi prijavni rok
Do 30. 8.
Avgust
Online informativni dan
23. 8. ob 17.00

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomanti magistrskega študijskega programa Vodenje in kakovost v izobraževanju so usposobljeni za vodilna in druga odgovorna delovna mesta v vrtcih, šolah in visokem šolstvu ter na različnih ravneh izobraževalnega sistema. S študijem si pridobijo tudi znanje za delovna mesta v pridobitni in nepridobitni dejavnosti, kjer sta izobraževanje, znanje in njegovo upravljanje osrednji dejavnik delovanja. Pridobijo kompetence s področja vodenja, kakovosti, znanja in učenja.

Učenje je luč.

Japonski pregovor
“Novo znanje mi je dalo pogum in večjo samozavest za vključitev v mednarodne projekte.“
Biserka Plahuta, diplomantka VKI
svetovalka na Ljudski univerzi Velenje
quote sign white
“V predavalnici skozi svoje dolgoletne izkušnje v izobraževanju in praktične primere podajam znanje, da bodo bodoči magistri lahko v največji meri izboljšali kakovost vrtca, šole in ostalih izobraževalnih institucij, v katerih delujejo.“
prof. dr. Andrej Koren
nekdanji ravnatelj in direktor Šole za ravnatelje

Zanimivi in uporabni predmeti

Magistrski študijski program omogoča študentom spoznavanje teorij organizacij, vodenja, učenja, sodelovanja z okoljem ter kakovosti v izobraževanju. Spodbuja uporabo pridobljenega znanja v delu učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Primeren je tudi za strokovnjake na drugih področjih, ki se pri svojem delu srečujejo z vodenjem, kakovostjo, usposabljanjem in profesionalnim razvojem.

Management in teorija izobraževalnih organizacij
Management kakovosti izobraževanja
Raziskovalne metode v izobraževanju

Izbirna učna enota 1
Izbirna učna enota 2
Izbirna učna enota 3
Magistrska naloga

Izbirne učne enote

Izobraževalne politike
Spremljanje dosežkov učencev in dela učiteljev
Management e-izobraževanja
Kakovost visokega šolstva
Management ustvarjalnosti in inoviranja
Razvoj kompetenc in vseživljenjsko učenje
Management visokošolskih organizacij
Projektna naloga
Učenje v praksi
Vodenje za učenje
Management visokega šolstva
Management kadrov v izobraževanju

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več
Skip to content