Seznam nacionalnih projektov

Projektno delo študentov MFDPŠ v regionalnih organizacijah

Partnerji


Projektno delo študentov MFDPŠ v regionalnih organizacijah

 • Trajanje: 03.01.2023 - 31.07.2023
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: doc. dr. Gregor Jagodič (Sklop A), pred. Hana Fideršek (Sklop B)
 • Vrsta projekta: Javni razpis: Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023
Več o projektu

Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji

Partnerji


Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji

 • Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2023
 • Nosilna institucija: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
 • Vodja projekta: red. prof. ddr. Boris Aberšek (izr. prof. dr. Kristijan Breznik na MFDPŠ)
 • Vrsta projekta: CRP 2022
Novica o projektu

Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ

Partnerji


Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ

 • Trajanje: 01.10.2022 - 30.09.2023
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Maja Tepeš (vodja službe za izobraževanje)
 • Vrsta projekta: Javni razpis: Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov
Več o projektu

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

 • Trajanje: 01.01.2022 - 31.12.2027
 • Nosilna institucija: Fakulteta za management Koper, UP
 • Vodja projekta: prof. dr. Dušan Lesjak
 • Vrsta projekta: Raziskovalni program ARRS
 • Podrocje: Izobraževanje.
Več o projektu

Nove domene neenakosti: Digitalni razkorak v Sloveniji (J5-2553)

Partnerji


Nove domene neenakosti: Digitalni razkorak v Sloveniji (J5-2553)

 • Trajanje: 01.09.2020 - 31.08.2023
 • Nosilna institucija: Pedagoški inštitut (0553)
 • Vodja projekta: dr. Plamen Vladkov Mirazchiyski (38761)
 • Vrsta projekta: Raziskovalni projekt ARRS
 • Podrocje: Vzgoja in izobraževanje.
Več o projektu

Sistemi dodeljevanja štipendij za posebne dosežke – mednarodna primerjava in predlogi izboljšav za Slovenijo (CRP V5-1935)

Partnerji


Sistemi dodeljevanja štipendij za posebne dosežke – mednarodna primerjava in predlogi izboljšav za Slovenijo (CRP V5-1935)

 • Trajanje: 01.11.2019 - 31.10.2020
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in RE-FORMA, d.o.o.
 • Vodja projekta: izr. prof. dr. Kristijan Breznik
 • Vrsta projekta: Ciljni raziskovalni projekt CRP V5-1935)
 • Podrocje: Izobraževanje.
Več o projektu

Pozavarovalni model za primer brezposelnosti v EU: modelska simulacija ohranjanja št. zaposlenih (Z5-1878)

Pozavarovalni model za primer brezposelnosti v EU: modelska simulacija ohranjanja št. zaposlenih (Z5-1878)

 • Trajanje: 01.09.2019 - 31.01.2022
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2711)
 • Vodja projekta: doc. dr. Aleš Trunk (36490)
 • Vrsta projekta: Podoktorski projekt
 • Podrocje: Ekonomija.
Več o projektu

Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji

Partnerji


Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji

 • Trajanje: 01.04.2018 - 31.03.2020
 • Nosilna institucija: Fakulteta za management Koper, UP
 • Vodja projekta: prof. dr. Dušan Lesjak
 • Vrsta projekta: Ciljni raziskovalni projekt CRP (V5-1706)
Več o projektu

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

 • Trajanje: 15.10.2015 - 14.10.2017
 • Nosilna institucija: Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Vodja projekta: izr. prof. dr. Brigita Sklea Savič
 • Vrsta projekta: Ciljni raziskovalni projekt CRP V5-1507
Več o projektu Novica o projektu

Po kreativni poti do praktičnega znanja (OP RČV/3/1/20-0-MIZŠ)

Partnerji


Po kreativni poti do praktičnega znanja (OP RČV/3/1/20-0-MIZŠ)

 • Trajanje: 17.03.2014 - 30.09.2014
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Izr. prof. dr. Valerij Dermol
 • Vrsta projekta: Javni razpis "Po kreativni poti do praktičnega znanja"

Mladi raziskovalec Aleš Trunk

Mladi raziskovalec Aleš Trunk

 • Trajanje: 01.01.2014 - 30.06.2017
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: prof. dr. Milan Vodopivec (mentor)
 • Vrsta projekta: Mladi raziskovalci

Center za podporo raziskovanju managementa znanja (CPRMz)

Center za podporo raziskovanju managementa znanja (CPRMz)

 • Trajanje: 01.01.2013 - 31.12.2014
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: prof. dr. Nada Trunk Širca
 • Vrsta projekta: Infrastrukturni program ARRS
Več o projektu

Vzpostavitev novega kreativnega jedra

Partnerji


Vzpostavitev novega kreativnega jedra

 • Trajanje: 01.01.2013 - 30.06.2015
 • Nosilna institucija: Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec
 • Vodja projekta: Dr. Irena Pulko
 • Vrsta projekta: Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport RS
Več o projektu

Mlada raziskovalka Laura Rožman

Mlada raziskovalka Laura Rožman

 • Trajanje: 01.12.2012 - 26.05.2018
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: prof. dr. Nada Trunk Širca (mentorica)
 • Vrsta projekta: Mladi raziskovalci
 • Podrocje: Izobraževanje.

Sistem zagotavljanja kakovosti na MFDPŠ (OP RCV-VS-12-23)

Sistem zagotavljanja kakovosti na MFDPŠ (OP RCV-VS-12-23)

 • Trajanje: 12.10.2012 - 30.06.2015
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Izr. prof. dr. Nada Trunk Širca
 • Vrsta projekta: Javni razpis za zagotavljanje kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015
Več o projektu

Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. 1. Evropa in Evropejci – Evropska unija zame, za nas in naše otroke 2. Biti podjeten, biti inovativen – biti podjetnik

Partnerji


Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. 1. Evropa in Evropejci – Evropska unija zame, za nas in naše otroke 2. Biti podjeten, biti inovativen – biti podjetnik

 • Trajanje: 01.01.2012 - 30.06.2014
 • Nosilna institucija: UPI - Ljudska univerza Žalec
 • Vodja projekta: Izr. prof. dr. Valerij Dermol (na MFDPŠ)
 • Vrsta projekta: Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Evropski socialni sklad, EU
Več o projektu

Mladi raziskovalec Matija Vodopivec

Mladi raziskovalec Matija Vodopivec

 • Trajanje: 01.12.2011 - 31.05.2015
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: prof. dr. Milan Vodopivec (mentor)
 • Vrsta projekta: Mladi raziskovalci

Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela

Partnerji


Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela

 • Trajanje: 01.07.2011 - 30.06.2014
 • Nosilna institucija: Fakulteta za management Koper, UP
 • Vodja projekta: prof. dr. Milan Vodopivec
 • Vrsta projekta: Aplikativni raziskovalni projekt ARRS
 • Podrocje: 5.02.01 - Družboslovje / Ekonomija / Ekonomske vede.
Več o projektu

Uspešna kariera – poti do izobrazbe

Uspešna kariera – poti do izobrazbe

 • Trajanje: 27.06.2011 - 29.06.2011
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Izr. prof. dr. Valerij Dermol
 • Vrsta projekta: MInistrstvo za šolstvo in šport, RS, izobraževanje odraslih

Mlada raziskovalka Valentina Jošt

Mlada raziskovalka Valentina Jošt

 • Trajanje: 01.12.2010 - 31.05.2014
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Izr. prof. dr. Andrej Koren
 • Vrsta projekta: Mladi raziskovalci

Mlada raziskovalka Vesna Skrbinjek

Mlada raziskovalka Vesna Skrbinjek

 • Trajanje: 01.11.2010 - 30.04.2014
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: prof. dr. Dušan Lesjak (mentor)
 • Vrsta projekta: Mladi raziskovalci

E-kompetentni državljan Slovenije (EKDS) (CRP)

Partnerji


E-kompetentni državljan Slovenije (EKDS) (CRP)

 • Trajanje: 01.10.2010 - 30.09.2012
 • Nosilna institucija: Fakulteta za elektrotehniko, UL
 • Vodja projekta: Prof. dr. Janez Bešter
 • Vrsta projekta: (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
 • Podrocje: Tehnika / Telekomunikacije.
Več o projektu

Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema (CRP)

Partnerji


Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema (CRP)

 • Trajanje: 01.10.2010 - 31.03.2012
 • Nosilna institucija: Ekonomska faulteta
 • Vodja projekta: Prof. dr. Mirko Gradišar
 • Vrsta projekta: (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
 • Podrocje: Družboslovje / Ekonomija / Poslovne vede.
Več o projektu

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja

Partnerji


Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja

 • Trajanje: 05.10.2009 - 31.07.2014
 • Nosilna institucija: Filozofska fakulteta UM
 • Vodja projekta: Prof. dr. Ana Vovk Korže
 • Vrsta projekta: Ministrstvo za šolstvo in šport in RS in Evr. socialni sklad, EU
 • Podrocje: Vzgoja in izobraževanje.
Več o projektu

Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij

Partnerji


Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij

 • Trajanje: 01.05.2009 - 30.09.2012
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Doc. dr. Kristijan Lešnik Musek.
 • Vrsta projekta: Aplikativni raziskovalni
 • Podrocje: Družboslovje / Upravne in organizacijske vede / Management.
Več o projektu

Mreženje za vseživljenjsko učenje

Partnerji


Mreženje za vseživljenjsko učenje

 • Trajanje: 01.09.2008 - 30.04.2010
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Doc. dr. Srečko Natek
 • Vrsta projekta: (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
 • Podrocje: Družboslovje / Vzgoja in izobraževanje.
Več o projektu

Vpliv vzgojnega načrta na klimo v vzgojno-izobraževalnih zavodih (CRP)

Partnerji


Vpliv vzgojnega načrta na klimo v vzgojno-izobraževalnih zavodih (CRP)

 • Trajanje: 01.09.2008 - 31.05.2010
 • Nosilna institucija: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Vodja projekta: Doc. dr. Kristijan Lešnik Musek.
 • Vrsta projekta: (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
 • Podrocje: Družboslovje / Vzgoja in izobraževanje.
Več o projektu
Skip to content