Znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva veljajo kot dokaz odmevnosti objavljenega raziskovalnega dela avtorja. Faktor vpliva je merilo ugleda znanstvene revije, in pojasnjuje, kolikokrat se prestavljena odkritja in rezultati citirajo v drugih znanstvenih člankih. Revije z višjim faktorjem vpliva imajo tako višje standarde kakovosti in relevantnost raziskav, ki jih objavljajo.

V nadaljevanju so navedene odmevne objave visokošolskih učiteljev in sodelavcev MFDPŠ  v uglednih domačih in mendarodnih znanstvenih revijah v preteklih dveh koledarskih letih (tip: 1.01 – izvirni znanstveni članek; kategorija: 1A1-1A4).

 

2021

 

KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, MIRAZCHIYSKI, Plamen. Stališča osmošolcev v Sloveniji o vlogi vere pri vplivu na družbo : analiza podatkov ICCS1 = Attitudes of eighth-graders in Slovenia on the role of religious influence in society : an analysis of ICCS Data. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2021, letn. 81, 1, str. 185-197, tabele, graf. prikazi. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik, doi: 10.34291/BV2021/01/Klemencic. [COBISS.SI-ID 72488963], [SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP

 

SHAHZAD, Imran Ahmed, FARRUKH, Muhammad, WU, Yihua, TRUNK ŠIRCA, Nada. Human systems management: : a retrospective of 40 years. Human systems management, ISSN 0167-2533, 2021, vol. 40, no. 1, str. 15-30, ilustr. https://content.iospress.com/download/human-systems-management/hsm200999?id=human-systems-management%2Fhsm200999, doi: 10.3233/HSM-200999. [COBISS.SI-ID 57858051], [SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, Scopus do 4. 8. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

PAJK, Tine, ISACKER, Karel Van, ABERŠEK, Boris, FLOGIE, Andrej. STEM education in eco-farming supported by ICT and mobile applications. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2021, vol. 20, no. 2, str. 277-288, tabele, graf. prikazi, doi: 10.33225/jbse/21.20.277. [COBISS.SI-ID 57988355], [JCR, SNIP, WoS do 7. 5. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
Erasmus+ project Ecofar No.: 597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP

 

LAW, Kris, BREZNIK, Kristijan, IP, Andrew W.H. Using publicized information to determine the sustainable development of 3-PL companies. Journal of global information management, ISSN 1062-7375, Jan./Mar. 2021, vol. 29, iss. 1, str. 199-216. https://www.igi-global.com/article/using-publicized-information-to-determine-the-sustainable-development-of-3-pl-companies/255844, doi: 10.4018/JGIM.20210101.oa1. [COBISS.SI-ID 46423299], [JCR, SNIP, WoS do 13. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 16. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SSCI, Scopus (d), Scopus, MBP

 

VUKASOVIČ, Tina, MATIČIČ ZVER, Manca. Environmentally friendly textile products : conceptual buying behavior model. Journal of textile and apparel technology and management : JTATM, ISSN 1533-0915, spring 2021, vol. 12, iss. 1, str. 1-15. https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/JTATM/article/view/18654. [COBISS.SI-ID 58344451], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

SKELA-SAVIČ, Brigita, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, LOBE, Bojana. Perceptions of Slovenian elementary schoolchildren on nursing and nurses : exploratory study. Nurse education in practice, ISSN 1873-5223, May 2021, vol. 53, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str. )), tabele. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471595321001190, doi: 10.1016/j.nepr.2021.103083. [COBISS.SI-ID 64289539], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 28. 6. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP

 

BREZNIK, Kristijan, LAW, Kris, GORENAK, Mitja. Hotel branding exposed : a content analysis of related organisational values. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2021, vol. 54, no. 3, str. 180-192, ilustr., doi: 10.2478/orga-2021-0012. [COBISS.SI-ID 74118147], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

BREZNIK, Kristijan, LAW, Kris, ZEME, Jasmina. Mission in higher education in Slovenia : sustainability in engineering versus others sector. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, 12 str., ilustr. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7947, doi: 10.3390/su13147947. [COBISS.SI-ID 70645763], [JCR, SNIP, WoS do 2. 8. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP

 

MATIČIČ ZVER, Manca, VUKASOVIČ, Tina. Consumers’ attitude towards eco friendly textile products = Stališča potrošnikov do okolju prijaznih tekstilnih izdelkov. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2021, vol. 64, no. 2, str. 159-171, ilustr. http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2016/03/10.14502Tekstilec2021.64.159-171.pdf, doi: 10.14502/Tekstilec2021.64.159-171. [COBISS.SI-ID 54870019], [SNIP, WoS do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP

 

2020

 

TURNŠEK, Maja, BRUMEN, Boštjan, RANGUS, Marjetka, GORENAK, Mitja, MEKINC, Janez, LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja. Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 2335-4194, jun. 2020, year 13, no. 1, str. 3-19, doi: 10.26493/2335-4194.13.3-19. [COBISS.SI-ID 22247427], [SNIPScopus do 25. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

VADNJAL, Jaka, RADOJA, Darinka. Business school teachersʼ experiences with a student with autism spectrum disorder. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719. [Tiskana izd.], 2020, vol. 10, no. 1, str. 167-189, doi: 10.26529/cepsj.270. [COBISS.SI-ID 12516937], [SNIPScopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

BREZNIK, KristijanSKRBINJEK, Vesna. Erasmus student mobility flows. European journal of education, ISSN 1465-3435, Mar. 2020, vol. 55, iss. 1, str. 105-117, ilustr. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejed.12379, doi: 10.1111/ejed.12379. [COBISS.SI-ID 40339973], [JCRSNIPScopus do 29. 11. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP

 

NOVAK, Andrej, BREZNIK, KristijanNATEK, Srečko. How leaders can initiate knowledge management in organizations : role of leadership style in building knowledge infrastructure. Human systems management, ISSN 0167-2533, 2020, vol. 39, no. 1, str. 37-50, ilustr. https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm190596, doi: 10.3233/HSM-190596. [COBISS.SI-ID 40442629], [SNIPWoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

GORENAK, Mitja, EDELHEIM, Johan R., BRUMEN, Boštjan. The influence of organizational values on job satisfaction of employees. Human systems management, ISSN 1875-8703, 2020, vol. 39, iss. 3, str. 329-343, ilustr., doi: 10.3233/HSM-190781. [COBISS.SI-ID 2048368723], [SNIPWoS do 14. 8. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 10. 10. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP 

 

DOBROWOLSKA, Beata, GUTYSZ-WOJNICKA, Aleksandra, OZGA, Dorota, BARKESTAD, Eva, BENBENISHTY, Julie, BREZNIK, Kristijan, FILEJ, Bojana, JAROŠOVÁ, Darja, KAUČIČ, Boris Miha, NYTRA, Ivana, SMRKE, Barbara, ZELENÍKOVÁ, Renáta, BLACKWOOD, Bronagh. European intensive care nurses’ cultural competency : an international cross-sectional survey. Intensive and critical care nursing, ISSN 1532-4036, Oct. 2020, vol. 60, str. 1-8, doi: 10.1016/j.iccn.2020.102892. [COBISS.SI-ID 19515907], [JCRSNIPWoS do 4. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP

 

VUKASOVIČ, Tina, MIHAČ, Vlaho. Trends in the online booking of hotel accommodation. International journal of e-services and mobile applications, ISSN 1941-6288, Jan.-Mar.2021, vol. 13, iss. 1, str. 60-76, ilustr. https://www.igi-global.com/gateway/article/265184, doi: 10.4018/IJESMA.2021010105. [COBISS.SI-ID 34242563], [SNIP]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP

 

PHILIPPI, Caroline, BOBEK, Vito, HORVAT, Tatjana, MAČEK, Anita, JUSTINEK, Gorazd. Internationalisation of an Austrian SME with a sales agent to Mexico and the USA in the automotive sector. International journal of globalisation and small business, ISSN 1479-3059, 2020, vol. 11, no. 1, str. 39-64. https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijgsb. [COBISS.SI-ID 513117488], [SNIPScopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

SITTLER, Inken Carina, BOBEK, Vito, KOREZ-VIDE, Romana, JUSTINEK, Gorazd, HORVAT, Tatjana. Political consumerism in emerging markets : the case of Argentina. International journal of globalisation and small business, ISSN 1479-3059, 2020, vol. 11, no. 3, str. 303-323. https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijgsb, doi: 10.1504/IJGSB.2020.10031686. [COBISS.SI-ID 26823683], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

KRŽIN, Mateja, TRUNK ŠIRCA, NadaDERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina. Lifelong learning among consumers and suppliers of complementary and alternative methods of healthcare : a descriptive study of motivational factors and learning sources. International journal of innovating and learning, ISSN 1471-8197, str. 430-451. https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijil, doi: 10.1504/IJIL.2020.10032178. [COBISS.SI-ID 29137155], [SNIP]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

SKRBINJEK, Vesna, LESJAK, Dušan. Tertiary education and labour market in Slovenia : a case of ISSBS master students’ study and employment satisfaction. International journal of innovating and learning, ISSN 1471-8197, 2020, vol. 27, no. 1, str. 79-92, ilustr. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=103891. [COBISS.SI-ID 40321285], [SNIPWoS do 1. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

VUKASOVIČ, Tina. Knowledge as an important factor in the process of creating brand equity. International journal of innovating and learning, ISSN 1471-8197, 2020, vol. 28, no. 2, str. 139-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 40098309], [SNIPWoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

JAGODIČ, Gregor, MILFELNER, Borut. Impact of marketing resource on company performance on B2B markets. International journal of innovating and learning, ISSN 1471-8197, 2020, vol. 28, no. 2, str. 180-205, ilustr., doi: 10.1504/IJIL.2020.108969. [COBISS.SI-ID 26927619], [SNIPWoS do 11. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

ROŽMAN, Laura, KOREN, Andrej, IVANUŠ-GRMEK, Milena, ČAGRAN, Branka. Leadership for learning and the characteristics of instructional practice in primary school in Slovenia. International journal of management in education, ISSN 1750-385X, 2020, vol. 14, no. 2, str. 212-227. http://www.inderscience.com/offer.php?id=105410, doi: 10.1504/IJMIE.2020.105410. [COBISS.SI-ID 40643845], [SNIPScopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

FLOGIE, Andrej, ABERŠEK, Boris, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SÍK LÁNYI, Cecília, PESEK, Igor. Development and evaluation of intelligent serious games for children with learning difficulties : observational study. JMIR serious games : Elektronski vir, ISSN 2291-9279, 2020, vol. 8, no. 2, str. 1-16, ilustr., doi: 10.2196/13190. [COBISS.SI-ID 13487363], [JCRWoS do 1. 8. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
Intelligent Serious Games for Social and Cognitive Competence (ISG4competence) European ERASMUS+ project 2015-1-TR01-KA201-022247
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, MBP

 

CENCELJ, Zvonka, ABERŠEK, Boris, FLOGIE, Andrej, KORDIGEL ABERŠEK, Metka. Metacognitive model for developing science, technology and engineering functional literacy. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2020, vol. 19, no. 2, str. 220-233, tabele, graf. prikazi, doi: 10.33225/jbse/20.19.220. [COBISS.SI-ID 14120707], [JCRSNIPWoS do 8. 5. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP

 

HORVAT, Tatjana, VIDMAR, Marijanca, JUSTINEK, Gorazd, BOBEK, Vito. Legislative, organisational, and economic factors of debt level of municipalities in Slovenia. Lex localis : revija za lokalno samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], Oct. 2020, vol. 18, no. 4, str. 1065-1091, ilustr., doi: 10.4335/18.3.1067-1093(2020). [COBISS.SI-ID 36331267], [JCRSNIPScopus do 14. 11. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP

 

GORENAK, Mitja. The Differences in perceptions of organisational values in the hospitality sector : what do they tell us?. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303. [Tiskana izd.], jun. 2019, year 12, no. 1, str. 73-82, 100, ilustr. http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/131/64, doi: 10.26493/2335-4194.12.73-82. [COBISS.SI-ID 2048320595], [SNIPScopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

2019

 

LJUBOTINA, Predrag, BOJNEC, Štefan, VADNJAL, Jaka. Macroeconomic factors forming family business heir’s career choice intention. Acta oeconomica, ISSN 0001-6373, 2019, vol. 69, iss. 3, str. 425-444, doi: 10.1556/032.2019.69.3.5. [COBISS.SI-ID 1541630660], [JCRSNIPWoS do 12. 7. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP

 

ADZOVIĆ, Almin, PURG, Danica, VUKASOVIČ, Tina. Decision making theories in medicine reimbursement. International journal of Euro-Mediterranean studies, ISSN 1855-3362. [Print ed.], 2019, vol. 12, no. 2, str. 67-92, ilustr. [COBISS.SI-ID 40347653], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP

 

GORNJAK, Mojca. Forward-looking approach in the accounting of financial instruments : case study of Slovenian Pension Company. International journal of innovation and learning, ISSN 1741-8089, 2019, vol. 26, no. 1, str. 27-43, ilustr. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=100513, doi: 10.1504/IJIL.2019.100513. [COBISS.SI-ID 40126725], [SNIPScopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

PLAVEC, Kristina, KERNEŽA, Maja, ABERŠEK, Boris, FLOGIE, Andrej. Management of evaluation and assessment processes in lower secondary schools in Slovenia. International journal of management in education, ISSN 1750-385X, 2019, vol. 13, no. 3, str. 218-233. [COBISS.SI-ID 24459528], [SNIPScopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

BREZNIK, Kristijan, LAW, Kris. What do mission statements reveal about the values of top universities in the world?. International journal of organizational analysis, ISSN 1934-8835, 2019, vol. 27, no. 5, str. 1362-1375, ilustr. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOA-08-2018-1522/full/html, doi: 10.1108/IJOA-08-2018-1522. [COBISS.SI-ID 40124933], [SNIPWoS do 12. 4. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

VIDMAR, Urška, VUKASOVIČ, Tina. A model for a successful approach to applying for Horizon 2020. International journal of value chain management, ISSN 1741-5357, 2019, vol. 10, no. 1, str. 26-52, ilustr. http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijvcm, doi: 10.1504/IJVCM.2019.10016701. [COBISS.SI-ID 39756805], [SNIPWoS do 8. 11. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP

 

CENCELJ, Zvonka, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, ABERŠEK, Boris, FLOGIE, Andrej. Role and meaning of functional science, technological and engineering literacy in problem-based learning. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2019, vol. 18, no. 1, str. 132-146, tabele, graf. prikazi, doi: 10.33225/jbse/19.18.132. [COBISS.SI-ID 24432392], [JCRSNIPWoS do 9. 8. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI

 

SLAVINEC, Mitja, ABERŠEK, Boris, GAČEVIĆ, Dino, FLOGIE, Andrej. Monodisciplinarity in science versus transdisciplinarity in STEM education. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2019, vol. 18, no. 3, str. 435-449, graf. prikazi, doi: 10.33225/jbse/19.18.435. [COBISS.SI-ID 24619272], [JCRSNIPWoS do 12. 7. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI

 

BATRANCEA, Larissa, NICHITA, Anca, OLSEN, Jerome, KOGLER, Christoph, KIRCHLER, Erich, HOELZL, Erik, WEISS, Avi, TORGLER, Benno, FOOKEN, Jonas, DERMOL, Valerij, et al. Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. Journal of economic psychology, ISSN 0167-4870. [Print ed.], Oct. 2019, vol. 74, str. 1-15, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487019301746?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.joep.2019.102191. [COBISS.SI-ID 40162309], [JCRSNIPWoS do 5. 12. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.51, Scopus do 29. 7. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17]
kategorija: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP

 

BREJC, Mateja, ŠIROK, Klemen, KOREN, Andrej. Training as strategy for school self-evaluation capacity building. Management : journal of contemporary management issues, ISSN 1331-0194, 2019, vol. 24, special iss., str. 73-88, ilustr. https://hrcak.srce.hr/220246, doi: 10.30924/mjcmi.24.si.5. [COBISS.SI-ID 40084485], [SNIPWoS do 19. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

GORENAK, Mitja, ŠPINDLER, Tomi, BRUMEN, Boštjan. The influence of competencies of managers on job satisfaction of employees in the hotel industry. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2019, vol. 52, no. 2, str. 81-94, ilustr. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/982. [COBISS.SI-ID 2048310611], [SNIPWoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
kategorija: 1A3 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

FLOGIE, Andrej, ABERŠEK, Boris, PESEK, Igor. The impact of innovative learning environments on social competences of youth. Research in learning technology, ISSN 2156-7069, 2019, vol. 27, str. 1-14, doi: 10.25304/rlt.v27.2214. [COBISS.SI-ID 24743944], [SNIPWoS do 25. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
Innovative Pedagogy 1:1 in the Light of the 21st Century under Grant Agreement Number C 3330-13-319003
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP

 

SKRBINJEK, VesnaDERMOL, Valerij. Predicting students’ satisfaction using a decision tree. Tertiary education and management : the journal of EAIR, a European Higher Education Society, ISSN 1358-3883, 2019, vol. 25, iss. 2, str. 101-113. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11233-018-09018-5. [COBISS.SI-ID 40068869], [SNIPWoS do 11. 10. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A2 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP

 

Skip to content