MFDPŠ partner v novem raziskovalnem projektu

MFDPŠ je pridobila nov raziskovalni projekt »Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji«. Skupaj s še petimi partnerskimi visokošolskimi zavodi bo MFDPŠ sodelovala pri pripravi predlogov standardov kombiniranega poučevanja v visokem šolstvu, ki bodo izpostavljali potrebo po celostni obravnavi kombiniranega izobraževanja in pedagoških pristopov dela. Koordinator projekta je Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. Projekt se bo financiral in izvajal v okviru Ciljnega raziskovalnega programa 2022 (CRP 2022).

Visokošolsko izobraževanje zaradi hitrih – predvsem tehnoloških – sprememb v družbi (Družba 5.0) izpostavlja potrebo po razvoju inovativnih oblik poučevanja. Prav tako je izkušnja s pandemijo izpostavila nujnost digitalizacije in inovativnih pristopov na področju izobraževanja, saj je učinkovit digitalno podprt izobraževalni sistem temelj za agilno odzivanje na hitre spremembe v sodobni družbi/gospodarstvu. Digitalna preobrazba izobraževanja je tako eden izmed strateških ciljev, tako na nivoju Evropske komisije (EK) kot tudi Slovenije. Digitalno preobrazbo izobraževanja  je možno doseči ne le s tehnološko preobrazbo, temveč predvsem z novimi pedagoškimi paradigmami in pristopi priprave in izvedbe pedagoškega procesa. Hkrati je digitalizacijo izobraževanja nujno prepoznati tudi kot priložnost za dvig kakovosti, tako pedagoškega procesa kot tudi celotnega visokošolskega izobraževalnega sistema.

Kombinirano poučevanje (ang. ‘Blended learning’) predstavlja v sodobni družbi enega izmed možnih inovativnih pristopov v visokošolskem izobraževanju, ki se ga države lotevajo z različnimi pristopi. V slovenskem visokošolskem prostoru kombinirano izobraževanje predstavlja velik izziv, saj za to področje ni urejenega normativnega dela, kot tudi ni poenotenega in uveljavljenega standarda in ustreznih priporočil. To področje bo naslavljal omenjeni projekt.

Skip to content