Organiziranost raziskovanja na MFDPŠ

Raziskovalna dejavnost je ena izmed osnovnih dejavnosti MFDPŠ in temelji na aktivnostih in dosežkih vseh visokošolskih učiteljev, sodelavcev in ostalih raziskovalcev fakultete. Pomembna naloga učiteljev in raziskovalcev fakultete je izvajanje tovrstne dejavnosti v skladu z najvišjimi standardi raziskovalne odličnosti na področju ekonomije in poslovnih ved, upravnih in organizacijskih ved ter managementa, vzgoje in izobraževanja, računalništva in informatike, prava in drugih ved.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je od leta 2008 kot raziskovalna organizacija vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pri ARRS pod številko 2711. Raziskovalna skupina MFDPŠ se imenuje Raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije in ima šifro ARRS 2711-001. Vodja raziskovalne skupine na MFDPŠ je izr. prof. dr.Kristijan Breznik, vodja službe za raziskovanje pa Marko Smrkolj, univ. dipl. soc.

PIC Number: 968823779

Seznam raziskovalcev MFDPŠ -->
Skip to content