Doktorski študij na programu Management znanja je sodobno zasnovan in mednarodno primerljiv. Spodbuja ustvarjanje novega znanja na področju poslovnih in upravnih ved, s poudarkom na raziskovanju in implementaciji managementa znanja. Ima multidisciplinarno zasnovo in omogoča poglobljen doktorski študij ter raziskovalno razvojne dosežke tako na področju managementa in poslovnih ved, kot tudi ekonomije, sociologije, izobraževanja, prava ter informatike.

Glavne značilnosti študija

Kaj nudi doktorski študij Management znanja?

  • individualizirano raziskovalno delo s podporo mentorja
  • možnost sodelovanja na mednarodni znanstveni konferenci MakeLearn
  • možnosti publiciranja v okviru znanstvene založbe ToKnowPress
  • izvedba prilagojena zaposlenim 
  • izvajanje v angleškem jeziku
  • izvedba na daljavo

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.
quote sign white
"I consider myself privileged to be trained by professors that showed me and provided me with the tools to achieve rigor and relevance in research."
Dugagjin Sokoli,
doktor znanosti in Chief of Staff at Government of Kosovo - Ministry of Environment and Spatial Planning

Pregled programa

Management znanja je triletni doktorski program, v katerega se lahko vpišejo diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov, specializacije ali magistrskih študijskih programov. Študij poteka na daljavo, preko videokonferenc in e-učilnice. Redni kontakt z mentorjem ter spodbujanje timskega sodelovanja med profesorji in študenti podpira sprotni študij in pravočasno dokončanje študijskih obveznosti.

Znanstveni naslov:Doktorica znanosti / doktor znanosti
Trajanje študija:3 leta
Študijsko področje:poslovne in upravne vede, ISCED 34, KLASIUS-P-16 0488
Raven izobrazbe:SOK: 10, EOK: 8, EOVK: Tretja stopnja
Način študija:Izredni študij
Izvedba študija:Online študij
Vpisna mesta:25
Šolnina:4.000 EUR/letnik oz. sorazmerni del v primeru priznavanja že opravljenih obveznosti (3 obroki)
Predstavitvena brošura:Kliknite tukaj za predstavitveno brošuro.
Več informacij:Kliknite tukaj za podrobnejše informacije o študijskem programu.

Izzivi raziskovalno razvojnega dela na doktorskem študiju

Doktorski študijski program spodbuja študente v poglobljeno spoznavanje stroke in strokovnih področij, v katera želijo usmeriti svojo profesionalno kariero, ter jim omogoča multidisciplinarne raziskovalne dosežke z uporabo sodobnih raziskovalnih metod in možnosti uveljavitve v znanstveno raziskovalni skupnosti, katere del je tudi naša fakulteta.

Pomembni datumi

Marec - maj
Prvi prijavni rok
1. 3. - 30. 5. 2024
Maj
Online informativni dan
8. 5. ob 18.00

ŽELIŠ IZVEDETI VEČ?

Strinjam se s prejemanjem e-obvestil za namen obveščanja po e-pošti o študijskih programih, dogodkih in novostih in da fakulteta shrani elektronski naslov, ime, priimek in ostale podatke. Več informacij o politiki MFDPŠ o varstvu osebnih podatkov.

Pridobljeno znanje in karierna pot.

Diplomant doktorskega študijskega programa Management znanja je usposobljen za najodgovornejša vodenjska, strokovna in razvojna dela v javnem in zasebnem sektorju oziroma v pridobitni in nepridobitni dejavnosti. Poznavanje najnovejših strokovnih in znanstvenih spoznanj na področjih upravljanja in ustvarjanja znanja jim omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti v delovanju, odločanju, ter komuniciranju z vsemi notranjimi in zunanjimi deležniki.

Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.

Albert Einstein
quote sign white
“Znanje in njegova uporaba ločuje bolj uspešne od manj uspešnih. Na doktorskem programu študentom prikažemo, kako uspeti kot posameznik, organizacija ali družba.“
prof. dr. Valerij Dermol

Predmetnik

Doktorski študijski program Management znanja je raziskovalno usmerjena nadgradnja istoimenskega magistrskega programa. Program je zasnovan sodobno, mednarodno primerljiv, v regiji in širši slovenski javnosti pa omogoča ustvarjanje novega znanja na področju poslovnih in upravnih ved s poudarkom na managementu znanja in organizacijskem učenju kot multidisciplinarnih področjih, ki ponujajo mnoge raziskovalne izzive na ravni posameznikov, skupin, podjetij ter družbe. Program ponuja možnosti raziskovanja v disciplinah, kot so ekonomija, izobraževanje, informatika, management, poslovne vede, sociologija, raziskovalna metodologija in druge.

1. letnik

Temelji doktorskega študija – filozofija in teorija raziskovanja
Management znanja – koncepti in teorije
Raziskovalno delo 1 – prispevek na mednarodni znanstveni konferenci
Raziskovalno delo 2 – raziskovalni načrt
Doktorski seminar 1

2. letnik

Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja
Teoretski seminar
Raziskovalno delo 3 – dispozicija
Doktorski seminar 2

3. letnik

Doktorski seminar 3
Raziskovalno delo 4 – znanstveni članek
Raziskovalno delo 5 – izdelava in zagovor disertacije

Kakšen je postopek prijave in vpisa?

Vse o prijavi in vpisu si preberi tukaj.

Tvoji naslednji koraki do uspešne kariere.

Informativni dnevi

Študenti pravijo, da smo najbolj prijazna fakulteta. Obišči nas na informativnih dnevih.

Preveri datume

Kontakt

T: 03 425 82 40
E: referat@mfdps.si

Več o fakulteti

MFDPŠ Life

Preveri kaj vse se dogaja ob študiju na fakulteti.

Želim vedeti več
Skip to content