Podaljšan prijavni rok za dodiplomski študij 2020/21

MFDPŠ za študijsko leto 2020/2021 razpisuje dva dodiplomska študijska programa: univerzitetni program Ekonomija v sodobni družbi in visokošolski strokovni program Poslovanje v sodobni družbi. Za redni študij ima fakulteta koncesijo, kar pomeni, da je študij brezplačen in je financiran iz proračunskih sredstev.

Prvi prijavni rok je podaljšan do prenehanja razmer, vendar najdlje do 1. 7. 2020. Ko bo rok znan, ga bomo objavili na naši spletni strani. Pojasnilo: v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.

Več informacij o prijavi in vpisu najdete tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si