Prijavni rok za dodiplomski študij se zaključi 9. 6.

MFDPŠ za študijsko leto 2020/2021 razpisuje dva dodiplomska študijska programa: univerzitetni program Ekonomija v sodobni družbi in visokošolski strokovni program Poslovanje v sodobni družbi. Za redni študij ima fakulteta koncesijo, kar pomeni, da je študij brezplačen in je financiran iz proračunskih sredstev.

Prvi prijavni rok, ki je bil podaljšan zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19, se bo zaključil z dnem 9. 6. 2020. Več informacij o prijavi in vpisu najdete tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si

Pojasnilo: V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.