Kandidate za vpis na dodiplomski študij za 2021/22 obveščamo, da bo 2. prijavni rok potekal od 20. do 27. 8. 2021 (za državljane RS in državljane držav članic EU).

Informativni dan bo 24. 8. 2021 ob 16.00. Prijava poteka tukaj.

  • Kako se prijavite?

Prijavo za vpis oddate v času od 20. do 27. 8. 2021 preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, ki je naveden v razpisu.

  • Kdo lahko odda prijavo?

Prijavo lahko oddajo: državljani RS in državljani držav članic EU, državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene ter osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci za mednarodno zaščito.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si ali na telefonski številki 03 425 82 20.