Prijavni rok za dodiplomski študij do 19. marca

Kandidate za vpis na dodiplomski študij za 2021/22 obveščamo, da je odprt 1. prijavni rok, ki bo potekal do 19. 3. 2021.

  • Kdaj se lahko prijavite?

Prijavni roki za državljane RS in državljane držav članic EU:

  1. prijavni rok: 16. 2. – 19. 3. 2021
  2. prijavni rok: 20. 8. – 27. 8. 2021
  3. prijavni rok – rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure.

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU:

1. prijavni rok: 16. 2. – 20. 7. 2021
2. prijavni rok: 20. 8. – 27. 8. 2021

Več informacij za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU: tukaj

  • Kako se prijavite?

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, ki je naveden v razpisu.

  • Kdo lahko odda prijavo?

Prijavo lahko oddajo: državljani RS in državljani držav članic EU, državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene ter osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci za mednarodno zaščito.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si ali na telefonski številki 03 425 82 20.

 

Skip to content