Gostujoče predavanje na doktorskem programu

V torek, 20. aprila 2021 smo pri predmetu Temelji doktorskega študija gostili dr. Fredericka Kohuna iz Univerze Robert Morris, Pittsburg, ZDA.

Študentom 1. letnika doktorskega programa je predaval o metodah vzorčenja v znanstvenih raziskavah. Predavanje je bilo zaključeno z tvorno razpravo, ki je poglobila njihovo razumevanje tematike.

Frederick Kohun je vsakoletni gostujoči profesor na MFDPŠ in ima več kot 35 let izkušenj kot akademik. NaUniverzI Robert Morris je bil tudi direktor doktorskega študijskega programa Informacijski sistemi in komunikacija.

V študijskem letu 2020/2021 smo na MFDPŠ vpisali četrto generacijo doktorskih študentov. Vpisanih je 15 študentov iz različnih držav. Več informacij o študijskem programu najdete tukaj.

Naslovna fotografija je izpred 3 let, ko smo dr. Kohuna gostili na MakeLearn & TIIM konferenci.