Kandidate za vpis na dodiplomski študij za 2023/24 obveščamo, da bo rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest potekal od 22. do 25. septembra 2023 do 12. ure (za državljane RS, državljane držav članic EU, Slovence brez slovenskega državljanstva). V tem roku se lahko vpisujejo tudi tujci (več informacij tukaj).

V roku za zapolnitev prostih mest imamo prosta mesta za redni in izredni študij programa Ekonomija v sodobni družbi ter za izredni študij programa Poslovanje v sodobni družbi. 

Zakaj na MFDPŠ?

  • interdisciplinarno teoretično znanje in veliko praktičnih izkušenj,
  • študiraš po trimestrih, pomeni, da potekajo največ trije predmeti hkrati,
  • v študijski proces so vključena številna partnerska podjetja,
  • veliko ekskurzij, delavnic s strani strokovnjakov iz prakse, projektov za naročnike,
  • učenje, podprto z e-okoljem,
  • brezplačen študij v Celju.

Kdo se lahko prijavi?

V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo:
  • Kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • Kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • Kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kako se prijavite?

Prijavo za vpis oddate v času od 22. do 25. 9. 2023 do 12. ure preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, ki je naveden v razpisu.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si ali na telefonski številki 03 425 82 20.

Skip to content