Kandidate za vpis na dodiplomski študij za 2022/23 obveščamo, da bo 2. prijavni rok potekal od 19. do 23. 8. 2022 (za državljane RS in državljane držav članic EU). Prosta bodo mesta tako za redni kot za izredni študij univerzitetnega programa Ekonomija v sodobni družbi in visokošolskega strokovnega programa Poslovanje v sodobni družbi.

Informativni dan bo 18. 8. 2022 ob 16h preko Zoom-a (klik na povezavo). Meeting ID: 891 4880 8795 Passcode: info  Prijavite se za informativni dan tukaj in pred dogodkom vam bomo poslali opomnik.

Zakaj na MFDPŠ?

  • interdisciplinarno teoretično znanje in veliko praktičnih izkušenj,
  • študiraš po trimestrih, pomeni, da potekajo največ trije predmeti hkrati,
  • v študijski proces so vključena številna partnerska podjetja,
  • veliko ekskurzij, delavnic s strani strokovnjakov iz prakse, projektov za naročnike,
  • učenje, podprto z e-okoljem,
  • brezplačen študij v Celju.

Kako se prijavite?

Prijavo za vpis oddate v času od 19. do 23. 8. 2022 preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, ki je naveden v razpisu.

  • Kdo lahko odda prijavo?

Prijavo lahko oddajo: državljani RS in državljani držav članic EU, državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene ter osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci za mednarodno zaščito.

Za dodatne informacije smo vam dosegljivi v Referatu za študij na elektronskem naslovu referat@mfdps.si ali na telefonski številki 03 425 82 20.

 

Skip to content