Obvestilo študentom glede izvedbe študijskega procesa po 18. 5. 2020

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, se je sprostila omejitev glede zbiranja študentov na fakultetah (povezava do vladnega odloka: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025?sop=2020-01-1025).

Glede na navedeno je dekan, dr. Srečko Natek, 14. 5. 2020 sprejel sklep, ki se nanaša na izobraževalno dejavnost, in izdal obvestilo za zaposlene in pogodbene sodelavce, in sicer:

Tretji trimester študijskega leta 2019/2020 (pedagoško delo) se konča na daljavo.

Praktično izobraževanje študenta v delovnem okolju (strokovna praksa) se lahko izvede ob fizični prisotnosti študenta v mentorski organizaciji, če to omogoča mentorska organizacija in ob upoštevanju priporočil iz spletnih strani NIJZ.

Izpiti in kolokviji:
a) Ustni izpiti se izvajajo na daljavo do 30. 9. 2020.
b) Pisni izpiti in kolokviji se do konca študijskega leta 2019/2020 izvajajo med 8:30 in 19:00. Podrobnosti v Interna navodila za izvedbo končnega pisnega izpita in kolokvijev v času do 30. 9. 2020.
c) Izredni izpitni roki so objavljeni vsaj 10 dni pred datumom izpita in so lahko razpisani tako v izpitnih obdobjih kot izven njih.
d) Med opravljanjem izpita in njegovim vnovičnim opravljanjem mora miniti najmanj 10 dni.

Uradne ure referata za študij in knjižnice
Ker je stavba zaprta, je dostop v referat možen samo po predhodnem naročilu, preko telefona ali maila. Tako velja, da se uradne ure referata za študij in knjižnice za osebni obisk pričnejo 26. 5. 2020 in potekajo do 30. 9. 2020 ob torkih med 14.00 in 16.00 ter ob četrtkih med 9.00 in 11.00, vendar le za tiste zadeve, ki jih ni mogoče opraviti na daljavo, torej preko telefona, elektronske pošte, navadne pošte, videokonference.

V knjižnici se zagotovi izvajanje priporočil, ki veljajo za knjižnice in jih je izdal NIJZ (12/2020-NavodilaKnjižnicaCoVi19).

V skladu s Sklepom o kombiniranem delu na domu (ki ste ga prejeli zaposleni), se lahko zaposleni oz. posameznik, ki pri MFDPŠ opravlja delo na drugi pravni podlagi (v nadaljevanju: zaposleni) odloči, ali bo delo od 18. 5. 2020 še naprej opravljal doma (v skladu s Sklepom o začasni odreditvi dela na domu) ali pa bo delo opravljal v prostorih delodajalca ali kombinirano (delno od doma in prihod v prostore MFDPŠ v potrebi). 

2020-INPisnoPreverjanjeInterna navodila pisnega preverjanja znanja v času covid-19

Izjava študenta pred vstopom v prostore MFDPŠ
2020-NavodilaKnjižnicanCoV19
2020-VarnostniProtokolCoV19-MFDPŠ

19-20-P2019-nCoV-2 (8)

 

Vaš MFDPŠ