Zaključili so se Tedni vseživljenjskega učenja 2020

9. oktobra 2020 so se zaključili Tedni vseživljenjskega učenja, na katerih je tradicionalno sodelovala tudi naša fakulteta. Gre za najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. MFDPŠ že več let sodeluje v partnerski mreži Regijskega študijskega središča Celje. Letos je naša fakulteta izvedla 6 prireditev: spletno delavnico Poučevanje kreativnosti, inovativnosti, kritičnega mišljenja in timskega dela, dva informativna dneva, pohod študentov na Celjsko kočo in predstavitev Celjskega mladinskega centra in Europe Direct Savinjska našim študentom ter tako opozarjala javnost na vseprisotnost učenja v življenju posameznika in tako prispevala k udejanjanju slogana ˝Slovenija, učeča se dežela˝.

Sodelovali smo tudi na zaključnem srečanju partnerjev RŠS – TVU mreže, kjer so partnerji mreže v sredo, 7. oktobra 2020, v obliki srečanja na daljavo delili svoje izkušnje na dogodku z naslovom “Dobre in slabe izkušnje z on-line izobraževanjem in on-line dogodki“. S partnerji smo izmenjali izkušnje učenja in organizacije dogodkov na daljavo, se seznanili s pravilno komunikacijo in bontonom pri on-line dogodkih ter pregledali orodja za vzpodbujanje pozornosti in motivacije pri udeležencih izobraževanj na daljavo.