Zaključil se je Teden vseživljenjskega učenja

Na MFDPŠ se je v četrtek, 6. 6. 2019, z informativnim dnevom, na katerem smo zainteresiranim kandidatom za vpis predstavili naše študijske programe zaključil letošnji Teden vseživljenjskega učenja 2019 na MFDPŠ. Na fakulteti smo izvedli več vabljenih predavanj domačih in tujih strokovnjakov ter zanimivih delavnic za študente in druge udeležence, ki so bile dobro obiskane. MFDPŠ že več let sodeluje v partnerski mreži Regijskega študijskega središča. Skupaj z ostalimi soustvarjalci projekta smo tako opozarjali slovensko javnost na vseprisotnost učenja v življenju posameznika in tako prispevali k udejanjanju slogana ˝Slovenija, učeča se dežela˝.