Zaključek Tedna vseživljenjskega učenja

V torek, 19. 6. 2018, je potekalo zaključno srečanje Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) partnerske mreže Regijskega študijskega središča, v kateri je sodelovala tudi naša fakulteta. Srečanje je potekalo v prostorih Šolskega centra Šentjur, ki je prav tako eden od partnerjev partnerske mreže. Namen zaključnega srečanja je bila evalvacija letošnjega TVU ter predstavitev zgodb izbranih posameznikov vsake partnerske institucije, ki prispevajo k udejanjanju slogana TVU ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Naši študentki Tanja Horjak in Tanja Šuler sta predstavili svoje delo ter izkušnje, ki sta jih pridobili kot prostovoljki pri delu z Romi in migranti na Ljudski univerzi Celje in OŠ Lava v sklopu projekta Vključevanje Romov in migrantov v šole (Romigsc).

Z zaključnim srečanjem se je končal Teden vseživljenjskega učenja 2018 na MFDPŠ. Izvedli smo 15 prireditev: predstavitev fakultete na informativnem dnevu ter na Paradi učenja v središču Celja, več vabljenih predavanj domačih in tujih strokovnjakov, zanimive delavnice za študente ter pohod MFDPŠ na Celjsko kočo.