Začetek študijskega leta 2019/2020

S študijem začenja trinajsta generacija študentk in študentov MFDPŠ. Na uvodnem srečanju študentov 1. letnika dodiplomskih študijskih programov je zbrane nagovoril dekan, doc. dr. Srečko Natek. Študij na MFDPŠ je predstavil prodekan, izr. prof. dr. Kristijan Breznik, aktivnosti Študentskega sveta MFDPŠ pa Mihaela Koštomaj, predsednica Študentskega sveta MFDPŠ.

Vabljeni k ogledu foto utrinkov uvodnega srečanja študentov 1. letnika študijskih programov Ekonomija v sodobni družbi ter Poslovanje v sodobni družbi.

Vsem študentom želimo uspešno študijsko leto 2019/2020.