Z gostjo iz prakse o lansiranju novih izdelkov na trg

V  torek, 17. 11. 2020, smo pri predmet Marketing nosilke dr. Tine Vukasović gostili mag. Aleksandro Zajc, vodjo raziskav in razvoja v Mlekarni Celeia. Študentom je predstavila proces razvoja in lansiranja novega izdelka na tržišče na primeru Mlekarna Celeia d.o.o.

Tekom predavanja so študentje dobili vpogled v pomembne točke, ki se jih sprašujejo v podjetjih ob lansiranjih novih izdelkov na tržišče. Na realnem primeru novega razvojnega izdelka Mlekarne Celeia so spoznali aktivnosti, ki se odvijajo od same idejne faze novega izdelka, tekom njegovega razvoja pa vse do iskanja bistva identitete izdelka oziroma blagovne skupine, kamor se izdelek uvršča. Preko opredelitve dejavnikov, ki vplivajo na vedenje potrošnikov v procesu nakupnega odločanja, so pogledali tudi idejno komunikacijo novega izdelka, s katero so prepričali ciljno skupino, da je na polici izbrala ravno ta proizvod.