Vabilo študentom za sodelovanje v projektu ŠIPK

Spoštovane študentke in študenti MFDPŠ!

V okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016­‒2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« vabi Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru študente in študentke Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije za sodelovanje v projektu PROMETNO VARNOSTNI VIDIK ASISTENČNIH SISTEMOV V OSEBNIH AVTOMOBILIH. Za sodelovanje v projektu je predviden en študent programa Ekonomija v sodobni družbi (UN).

Poleg obsežnih kompetenc in znanj, ki izhajajo iz projektnega načina dela ter iz raziskovalne naravnanosti vsebine projekta, je za študente predvideno tudi plačilo za sodelovanje v znesku 9 EUR bruto bruto/uro (skupno je predvidenih 160 ur dela na študenta).

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po e-pošti z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020« na naslov: mateja.forte@um.si do vključno ponedeljka, 24. 2. 2020 do 16. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu! Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.

Več informacij in kratek opis projekta lahko najdete pod točko 3 tukaj.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!