Vabilo na seminar »Povratna informacija s pomočjo umetnosti krepi učenje«

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)                        vas vabi na seminar

»POVRATNA INFORMACIJA S POMOČJO UMETNOSTI KREPI UČENJE«

na MFDPŠ (Mariborska cesta 7, Celje), v četrtek, 14. 11. 2019 (13.30 – 17.00),
in k sodelovanju v mednarodnem projektu FEEDBACK v šolskem letu 2019/2020

Temeljni namen projekta FEEDBACK je izdelati in preveriti uporabo spletnega orodja za posredovanje povratne informacije učencem, študentom in zaposlenim z uporabo umetniško osnovanih vsebin in pristopov. Preverjanje orodja bo potekalo v vseh državah partnericah v projektu in v sodelovanju z izobraževalnimi zavodi.

Program seminarja (bo delno potekal v angleškem jeziku – prevod bo zagotovljen)

Izvajalci: Valerij Dermol, Nada Trunk Širca, Sylvia Zajc

13.30–14.30
 • Predstavitev projekta FEEDBACK ter spletnega orodja (http://www.toolkit-thefeedback.eu/)
 • Povratna informacija s pomočjo umetnosti v teoriji in praksi
 • Vloga procesov posredovanja povratne informacije v izobraževanju. Podporni projekti v Sloveniji

14.30–16.00

(odmor s kavo vključen)

 • E-orodje in mednarodna izkušnja sodelovanja v projektu (z mednarodne delavnice v Liverpoolu)
 • Aktivnost posredovanja povratne informacije
 • Prikaz izvajanja posredovanja povratnih informacij
16.00–17.00
 • Predstavitev predvidenih aktivnosti za vključitev v sodelovanje v projektu FEEDBACK (2019/20)
 • Dogovor o načinu dela in predvideni dinamiki

Predvidene aktivnosti za vključitev v sodelovanje v projektu FEEDBACK (2019/2020)

 1. Udeležba na seminarju 14. 11. 2019 (med 13.30 in 17.00) na MFDPŠ v Celju. Na seminarju se bomo s tistimi, ki se boste odločili za vključitev v projekt, dogovorili o načinu dela.
 2. Izvajanje in preverjanje izbranih obstoječih vsebin in pristopov posredovanja povratne informacije v vaši vsakodnevni praksi izobraževanja v obdobju november 2019 – februar 2020.
 3. Predlogi za pripravo in izvedbo novih vsebin in pristopov posredovanja povratne informacije z uporabo umetniško osnovanih vsebin in pristopov (januar – februar 2020).
 4. V podporo aktivnostim b) in c) bomo organizirali konzultacije, predvidoma 12. 12. 2019 in 16. 1. 2020, prav tako pa bodo konzultacije nudene on-line.
 5. Zaključni seminar bo potekal 6. 2. 2020 (med 13.30 in 17.00): na njem boste tudi vi predstavili svoje izkušnje.

O sodelovanju in potrdilih:

 • Vaše sodelovanje je prostovoljno in je priložnost za strokovni in osebni razvoj.
 • Število mest je omejeno na 30.
 • Vsi, ki boste sodelovali v vseh aktivnostih (seminarjih, izvajanje obstoječih in priprava novih vsebin in pristopov), boste prejeli potrdilo o sodelovanju v mednarodnem projektu za šolsko leto 2019/2020.
 • Za vsak seminar posebej boste prejeli tudi potrdilo o udeležbi na seminarju v trajanju 4 ure.

Prijave sprejemamo na http://mfdps.1ka.si/a/712 do 5. novembra 2019 oziroma do zasedenosti mest.

Dodatne informacije na valerij.dermol@siol.net.