V torek, 2. 2. 2021 je potekala online predstavitev doktorske disertacije študenta Mirana Forjaniča z naslovom »Dostopnost zobozdravstvene dejavnosti v Sloveniji«, ki jo je pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Valerija Dermola in somentorstvom izr. prof. dr. Valentine Prevolnik Rupel.

Predstavitev disertacije je bila namenjena seznanitvi javnosti in posredovanju povratne informacije študentu – za razjasnitev dilem, dopolnitev in izboljšave disertacije.

Čestitamo kandidatu za uspešno predstavitev!