Vabilo na predavanje o varstvu človekovih pravic

VABILO NA PREDAVANJE

»Kaj je varstvo človekovih pravic?«

Izvajalec: Društvo Amnesty International Slovenije, Metka Naglič

Termin: sreda, 23. 11. 2022, od 16.30 do 17.15

Kraj: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska 7, Celje, 2. nadstropje, predavalnica A

Vsebina: V sodobni družbi se široko prepoznava pomen človekovih pravic, a ker se o njih običajno izrecno ne učimo, marsikomu ostajajo neznanka. Na predavanju bomo predstavili sodoben sistem varstva človekovih pravic na globalni, regionalni in nacionalni ravni ter se pogovorili o posameznih pravicah in pojmih, kot sta denimo diskriminacija in neenakost. Opredelili bomo tudi, kdo je odgovoren za uresničevanje človekovih pravic in kakšne so glede tega dolžnosti nas kot posameznikov.

K udeležbi vabimo študente, alumni, visokošolske učitelje in sodelavce, strokovne sodelavce MFDPŠ ter zainteresirano javnost.

Predavanje bo potekalo v okviru operacije ‘Celostna obravnava netradicionalnih študentov v okviru kariernega centra MFDPŠ’ v okviru Javnega razpisa: “Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov”. Z izvedbo projekta fakulteta krepi aktivnosti kariernega centra, širi svetovalno dejavnost študentom s strani strokovnih služb in povečuje usposobljenost kariernih svetovalcev za podporo posebnim skupinam študentov ter njihovo večjo vključenost.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis za izbor operacij: Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov  se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Prav tako bo predavanje izpeljano v okviru izobraževalnega projekta »Akademija Amnesty: izobražujemo mlade za aktivno državljanstvo in človekove pravice«, ki je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.

Vljudno vabljeni!

Doc. dr. Srečko Natek, l.r.

Dekan

 

Skip to content