Vabilo k prijavi na Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2021

Na MFDPŠ se zavedamo pomembnosti spodbujanja mobilnosti in sodelovanja študentov z izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami v tujini z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti. Zato vas vabimo k prijavi na Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2021. Razpis je na voljo TUKAJ!

Objavljamo osnovne podatke razpisa  in vam hkrati svetujemo, da si razpis podrobno preberete. V kolikor se boste za študijski obisk odločili, nam vaš odgovor javite najkasneje do 16. 6. 2021. Le tako bomo namreč imeli dovolj časa, da oddamo prijavo z vso ustrezno podporno dokumentacijo.

– Rok prijave na razpis: od ponedeljka, 4. 1. 2021 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2021.

– Namen. Sodelovanje študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Sloveniji, z izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi organizacijami v tujini, kjer delujejo slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela in za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

– Predmet razpisa je štipendiranje (sofinanciranje) študijskega oz. znanstvenega obiska v obsegu od najmanj 3 do največ 10 tednov.

– V razpisu lahko sodelujejo študenti dodiplomskih, magistrskih, kot tudi doktorskih programov.

– Študijski obisk mora biti izveden pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki poučujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah v tujini. Dodajamo (spodaj) seznam slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, ki poučujejo na tujih institucijah in pri katerih lahko izvajate študijski obisk. V kolikor pa morda tudi vi poznate kakšnega slovenskega visokošolskega učitelja ali raziskovalca, ki poučuje na tuji instituciji in ima v tujini stalno ali začasno bivališče, ga lahko predlagate.

– Višina sofinanciranja je namenjena pokritju neposrednih stroškov in sicer za kritje stroškov nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške in za potne stroške od prebivališča v RS do kraja obiska. Višina sofinanciranja je odvisna od države obiska (več v razpisu).

– Med drugimi pogoji pomembno:
Obisk mora biti neprekinjen obisk v obdobju od 3 do 10 tednov najkasneje do 31. 12. 2021.
Študent mora biti za čas trajanja obiska vpisan na študij na MFDPŠ.
Aktivnosti opravljene v okviru obiska morajo biti vrednotene kot del obveznosti izobraževalnega programa na MFDPŠ.
Več o pogojih si preberete v razpisu (4. stran).

– Več o prijavni dokumentaciji si lahko preberete v razpisu (5. stran).

– Javni razpis je objavljen z odprtim rokom. Za štipendiranje oziroma sofinanciranje bodo izbrani tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu pravočasno prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Več o izbirnem postopku v razpisu (6. stran).

Razpis z vso dokumentacijo je na voljo na naslednji povezavi: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-za-leto-2021-299-jr.