Uspešno podaljšanje akreditacije Erasmus+ listine (ECHE) za obdobje od 2021 do 2027

MFDPŠ je na razpisu Evropske komisije uspešno podaljšala akreditacijo Erasmus+ listine za terciarno izobraževanje za obdobje od 2021 do 2027. Slednja bo fakulteti omogočila pridobivanje sredstev za mobilnosti študentov, profesorjev in strokovnega osebja na partnerskih institucijah v EU in drugod po svetu.
Največji in najbolj uspešen NOV program Erasmus+ bo:
– bolj “zelen« (Erasmus goes green), vključujoč in usmerjen v digitalizacijo,
– razširjen bo na vsa področja izobraževanja in usposabljanja,
– ključen za doseganje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, ki se zavzema za naslednja načela in pobude: zagotavljanje številnih novih priložnosti za evropske učence, vključno s tistimi z manj priložnostmi, spodbujanje inovacij pri oblikovanju učnih načrtov, praksah učenja in poučevanja, spodbujanje zelenih in digitalnih veščin, podpora novim vodilnim pobudam, kot so #Evropske univerze, Erasmus učiteljske akademije, centri poklicne odličnosti in #DiscoverEU,
Kljub zahtevnemu času in omejitvam zaradi COVID-19 se veselimo novih mobilnosti in izzivov, katere bo prinesel nov program.