Študijski obisk s področja trajnostnega turizma

Predstavniki partnerskih univerz iz Argentine v sodelovanju z MFDPŠ med 15. in 19. oktobrom v Sloveniji izvajajo študijski obisk s področja trajnostnega turizma. Gostje bodo obiskali slovenske organizacije, ki so najaktivnejše na področju razvoja slovenskega turizma in njegove promocije v mednarodnem prostoru (npr. Slovenska turistična organizacija, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled …). Študijski obisk poteka v okviru mednarodnega projekta »Mreža univerz za prenos znanja in čezmejno sodelovanje« (NUCIF).

 

Temeljni cilji projekta so okrepiti čezmejno univerzitetno mrežo v Latinski Ameriki z oblikovanjem modela upravljanja, odprtega za lokalne javne ustanove in zasebna podjetja, spodbujati strokovno znanje univerz v zvezi s ključnimi vprašanji razvoja Latinske Amerike (npr.  kmetijstvo, okolje in podnebne spremembe, trajnostni turizem in kulturne dobrine, krožno gospodarstvo) ter graditi in preizkusiti skupne učne načrte za podporo čezmejnemu sodelovanju institucij.