Študentski svet MFDPŠ za študijsko leto 2021/22

Študenti so izvolili svoje nove predstavnike. Študentski svet MFDPŠ, ki je predstavniški organ študentov MFDPŠ, določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom MFDPŠ in Pravilnikom študentskega sveta, sestavlja sedem študentov, predstavnikov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.

Študente bodo v 2021/22 zastopali:

Predsednik: Luka Seme
Podpredsednik: Mirsada Okić
Članici Senata: Dženana Brkić in Rebeka Drnovšek
Član Komisije za študentske zadeve: Tomaž Pinter
Članica Komisije za kakovost in evalvacije: Simona Rotovnik Stergar
Član Študentskega sveta: Domagoj Nikolić

Študentje se lahko s predlogi, idejami vedno obrnete na svoje predstavnike, ki so vez med vami in fakulteto. Kontaktni podatki Študentskega sveta MFDPŠ:

E-pošta: studentski.svet@mfdps.si
Facebook: https://www.facebook.com/studentskisvet.mfdps 

Iskrene čestitke izvoljenim študentom in uspešno delo!

Skip to content