Študentski svet MFDPŠ za študijsko leto 2020/2021

Med 9. in 13.11. 2020 so potekale volitve v Študentski svet MFDPŠ. Študenti so med 8 kandidati izvolili svoje nove predstavnike. Študentski svet MFDPŠ, ki je predstavniški organ študentov MFDPŠ, določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom MFDPŠ in Pravilnikom študentskega sveta, sestavlja sedem študentov, predstavnikov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.

Študente bodo v Študentskem svetu zastopali naslednji študenti:

Jernej Lipičnik, Management znanja
Rebeka Drnovšek, Management znanja
Dženana Brkič, Ekonomija v sodobni družbi
Tomaž Pinter, Poslovanje v sodobni družbi
Natalija Herič, Vodenje in kakovost v izobraževanju
Luka Seme, Poslovanje v sodobni družbi
Domagoj Nikolič, Management znanja (DR)

Zaporedje imen je napisano naključno. Predsedstvo in ostale funkcije bodo predstavniki izvolili na konstitutivni seji, 19.11.2020.

Iskrene čestitke izvoljenim študentom in uspešno delo!