Študentski svet MFDPŠ za študijsko leto 2018/2019

V novembru so potekale volitve v Študentski svet MFDPŠ, ki je predstavniški organ študentov MFDPŠ, določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom MFDPŠ in Pravilnikom študentskega sveta. Študentski svet sestavlja sedem študentov, predstavnikov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. V študijskem letu 2018/2019 ima Študentski svet MFDPŠ naslednjo sestavo:
Predsednica: Mihaela Koštomaj
Podpredsednik: Jernej Lipičnik
Članici Senata: Klara Šuperger in Anja Turk
Članica Komisije za študentske zadeve: Mirsada Okič
Član Komisije za kakovost in evalvacije: Tomaž Pinter
Član Študentskega sveta: Luka Hrastnik

 

Iskrene čestitke izvoljenim študentom in uspešno delo!

Člane Študentskega sveta lahko kontaktirate na elektronski naslov: studentski.svet@mfdps.si