8. 5. 2020 je na MFDPŠ v okviru predmeta Obvladovanje konfliktov in pogajalske veščine nosilke doc. dr. Lidije Breznik preko spleta potekalo predavanje o mediaciji.

Predavatelj Marko Iršič, ki je vodilni strokovnjak na področju transformativne mediacije v Sloveniji, ustanovitelj Zavoda Rakmo (www.rakmo.si) in avtor več knjig o obvladovanju konfliktov, je študentom predstavil transformativni model konflikta in komunikacije, prednosti in pomen mediacije ter različne vrste mediacije glede na področje uporabe, model in zaostrenost spora. Poudaril je pomembnost zgodnjega prepoznavanja in ustreznega obravnavanja konfliktov in predstavil vlogo mediatorja ter pomembnost notranjih mediatorjev in sistema za podporo pri reševanju konfliktov znotraj podjetij in organizacij.