Sodelovanje s študenti s posebnimi potrebami v okviru projekta Inclusive University

MFDPŠ kot partnerska institucija sodeluje v mednarodnem Erasmus+ projektu Inclusive university – a set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled students needs
V okviru projekta  smo 11. in 12. oktobra izvedli dva seminarja:
  • Sodelovanje s študenti s posebnimi potrebami in
  • Vključevanje študentov s posebnimi potrebami v izobraževanje, delo in družino.

Na seminarjih so aktivno sodelovali tudi MFDPŠ študenti s posebnimi potrebami.

Glavni cilj projekta je oblikovati podobo  invalida kot enakovrednega člana akademske skupnosti. Projekt “Inclusive university” bo prispeval k izboljšanju položaja in delovanja študentov s posebnimi potrebami na univerzah. Ob upoštevanju dejstva, da se število študentov invalidov na evropskih univerzah iz leta v leto povečuje, bo projekt razvil nabor orodij, namenjenih univerzam, ki bodo omogočile boljši odziv na potrebe študentov invalidov.
 
Kliknite na https://wspaerasmus.wixsite.com/inclusiveuniversity in si preberite več o projektu!
Skip to content