Sodelovanje s partnersko Kasetsart University pri praksi v Šumer d.o.o.

MFDPŠ je v sodelovanju s partnersko fakulteto Kasetsart University s Tajske  in lokalnim podjetjem Šumer d.o.o. zagotovila izvedbo poletne strokovne prakse. Podjetje Šumer d.o.o. je tako od 3. junija do 31. julija 2019 na praktičnem usposabljanju gostilo tajsko študentko industrijskega inženirstva Vasinee Unchit.

Vasinee je svojo dosedanjo izkušnjo opravljanja prakse strnila z naslednjimi besedami. »V času praktičnega usposabljanja sem prakso opravljala na različnih oddelkih podjetja, ki podpirajo produkcijo in sicer na tehnološkem oddelku, oddelku za kakovost, meritve in načrtovanje ter na IT oddelku. Sodelovala sem celo pri razvoju projekta, ki se nanaša na izboljšavo delovnih postaj in povečevanje produktivnosti.« Poletna strokovna praksa v podjetju Šumer d.o.o. je študentkina prva samostojna delovna izkušnja v tujini. V kolikor je začetek opravljanja prakse spremljala začetna trema in zaskrbljenost Vasinee sedaj vidi, da je bila le-ta čisto odveč. Zaposleni v podjetju so jo zelo lepo sprejeli in so ji vedno pripravljeni pomagati. »Opravljanje prakse v Sloveniji v podjetju Šumer je zame res odlična izkušnja. Hvaležna sem za nove življenjske in predvsem delovne izkušnje.«

MFDPŠ tudi na takšen način sodeluje z lokalnim okoljem, kar pa omogoča prenos znanja in odpira možnosti za nadaljnja sodelovanja.