Sklep o razpisu volitev za dekana

V nadaljevanju objavljamo sklep
o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana fakultete: