Sestanek v okviru projekta Care4You v Piranu

V okviru Erasmus + projekta Care for you – izboljšanje mehkih veščin oskrbovalcev starejših, je v Piranu potekal sestanek projektnih partnerjev iz Slovenije, Italije, Poljske in Portugalske. V okviru projekta nastaja vrsta materialov, namenjenih oskrbovalcem starejših ter izobraževalnim institucijam, ki izvajajo izobraževanja za oskrbovalce. Gradiva se osredotočajo na izvajalce oskrbe na domu, vendar so uporabna tudi za tiste, ki izvajajo institucionalno oskrbo. V letu 2022 je nastala Publikacija o trenutni situaciji oskrbovalcev starejših z naborom dobrih praks v 27 državah EU (rezultat 1),  v letu 2023 so v pripravi E-tečaji za oskrbovalce starejših (rezultat 2) ter Interaktivna e-platforma (rezultat 3). Vsa gradiva bodo prosto dostopna na spletni strani projekta:  https://www.care4youproject.eu/

Glavna tema tokratnega srečanja je bila priprava zadnjega rezultata projekta in sicer Interaktivne e-platforme, ki bo vsebovala informacije o zaposlitvenih možnostih oskrbovalcev starejših v 27ih državah EU. Pripravo rezultata koordinira Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje.

Na srečanju so partnerji razpravljali se o administrativno – finančnih vidikih vodenja projekta ter o prepoznavnosti in trajnosti uporabi rezultatov projekta.

Projekt Care for you  je 20-mesečni projekt. Projekt se zaključi 30. novembra 2023.

Skip to content