Sestanek projekta “Sistem podpore visokošolskim učiteljem”

V četrtek, 3. 10., je na MFDPŠ je potekal drugi sestanek projektnih partnerjev v okviru mednarodnega projekta »Sistem podpore visokošolskim učiteljem
pri oblikovanju mehkih veščin študnetov« (orig. The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students – HESS), ki se osredotoča na vlogo visokošolskih učiteljev pri razvoju spretnosti in kompetenc njihovih študentov. Prav tako bo projekt razvil orodja, ki bodo učiteljem pomagala, da bodo uspešnejši pri oblikovanju mehkih veščin in kompetenc njihovih učencev.  V projektu sodelujejo visokošolski zavodi iz Poljske, Slovenije, Nemčije in Portugalske.

Temeljni cilji projekta so, da visokošolski učitelji pridobijo spretnosti in znanja, ki bodo omogočale oblikovanje mehkih veščin študentov med njihovim študijem; spremenjeni odnos in spodbuda učiteljem za podpiranje študentov pri pridobivanju njihovih mehkih veščin; ter ustvariti akademsko okolje, ki bo podpiralo poklicni razvoj učiteljev, v smeri večje učinkovitosti dela z mladimi in njihove priprave na vstop na trg dela.