Prvo srečanje doktorskih študentov v štud. letu 2019/2020

V tem tednu je na MFDPŠ potekalo srečanje doktorskih študentov. V študijskem letu 2019/2020 imamo vpisanih 11 študentov iz 5 držav. Študenti so se udeležili predavanja pri predmetu Zahtevnejši vidiki družboslovnega raziskovanja in v okviru doktorskega seminarja predstavljali dispozicije doktorskih disertacij. Srečali so se tudi s svojimi (predvidenimi) mentorji.