Prvi mednarodni sestanek projekta “Internationally active – professionally valuable”

MFDPŠ kot partnerska institucija sodeluje v mednarodnem Erasmus+ projektu “Internationally active – professionally valuable”. V sredo, 17. 2. 2021, je v e-okolju potekal prvi mednarodni sestanek projektnih parnterjev s Poljske, Slovenija, Nemčije, Cipra in Portugalske

Glavni cilj projekta je povečati zanimanje evropskih visokošolskih zavodov za sodelovanje v mednarodnih dejavnostih, ki jih izvajajo njihove univerze, z razvojem orodij in smernic, namenjenih zaposlenim na visokošolskih zavodih. Gradiva, razvita v okviru projekta, bodo visokošolskim zavodom ponudila konkretne in praktične nasvete, kako motivirati zaposlene in premagati ovire za njihovo mednarodno mobilnost.

Med izvajanjem projekta so predvidene naslednje aktivnosti:
1. Anketa med zaposlenimi na visokošolskih zavodih v sodelujočih državah, ki bo vsebovala vprašanja o motivaciji za sodelovanje v različnih mednarodnih
dejavnostih v visokem šolstvu. Na podlagi raziskave bo pripravljeno poročilo s  primerjalno analizo motivacije v posameznih državah.
2. Raziskave in pregled najboljših praks pri motiviranju zaposlenih za sodelovanje v mednarodnih aktivnostih v visokem šolstvu.
3. Priprava publikacije, ki bo vsebovala poročila o raziskavi in sklop
smernic za organe visokošolskih zavodov o tem, kako spodbujati in motivirati zaposlene k dejavnemu vključevanju v mednarodne aktivnosti v visokem šolstvu.