Prvi mednarodni sestanek projekta Internationally active – professionally valuable (InaProf)

MFDPŠ kot partnerska institucija sodeluje v mednarodnem Erasmus+ projektu Internationally active – professionally valuable (InaProf).

V sredo, 17. 2. 2021, je v e-okolju potekal prvi mednarodni sestanek projektnih parnterjev s Poljske (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji  w Lublinie), Slovenije (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije), Nemčije (Deggendorf  Institute of  Technology  from University of Applied Sciences), Cipra (Frederick University) in Portugalske (School  of  Education and  School  of  Technology  of  the Polytechnic Institute of Setúbal).

Vodilna institucija projekta je Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji iz Lublina, na MFDPŠ pa bo projekt vodila prof. dr. Nada Trunk Širca.

Glavni cilj projekta je povečati zanimanje evropskih visokošolskih zavodov za sodelovanje v mednarodnih dejavnostih, ki jih izvajajo njihove univerze, z razvojem orodij in smernic, namenjenih zaposlenim na visokošolskih zavodih. Gradiva, razvita v okviru projekta, bodo visokošolskim zavodom ponudila konkretne in praktične nasvete, kako motivirati zaposlene in premagati ovire za njihovo mednarodno mobilnost.

Med izvajanjem projekta so predvidene naslednje aktivnosti:
1. Anketa med zaposlenimi na visokošolskih zavodih v sodelujočih državah, ki bo vsebovala vprašanja o motivaciji za sodelovanje v različnih mednarodnih
dejavnostih v visokem šolstvu. Na podlagi raziskave bo pripravljeno poročilo s  primerjalno analizo motivacije v posameznih državah.
2. Raziskave in pregled najboljših praks pri motiviranju zaposlenih za sodelovanje v mednarodnih aktivnostih v visokem šolstvu.
3. Priprava publikacije, ki bo vsebovala poročila o raziskavi in sklop
smernic za organe visokošolskih zavodov o tem, kako spodbujati in motivirati zaposlene k dejavnemu vključevanju v mednarodne aktivnosti v visokem šolstvu.

Skip to content